Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2016/2017


Dobra praksa: Lažja odločitev za zaposlitev novih sodelavcev


 


Delodajalci, ne zamudite priložnosti ...

Zaposli.me 2016/2017

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 

 • od 5.000 EUR do 7.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.
 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 
 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih. 

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

 • so bili pri vas zaposleni v zadnjih 12 mesecih oziroma 
 • so se v zadnjih 12 mesecih pri vas usposabljali na delovnem mestu v okviru programov aktivne politike zaposlovanja (razen v okviru programa Delovni preizkus).

Koliko znaša subvencija?

Višina subvencije je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;
 • 6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;
 • 7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem.
To pomeni, da navedeno višino subvencije lahko pridobite
za osebo, ki je:
5.000 EUR

(en kriterij)
dopolnila 30 let ali več in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih  
ALI
starejša od 50 let in najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI 
dopolnila 30 let ali več, ima končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
6.000 EUR

(dva kriterija)

 

starejša od 50 let in je hkrati   najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI
starejša od 50 let in ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih
ALI 
dopolnila 30 let ali več, ima hkrati končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih 
7.000 EUR

(vsi trije kriteriji)
starejša od 50 let, je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in ima hkrati  končano največ osnovno šolo (ISCED 2)                     


Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Zaposlitev morate ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo oddate osebno ali po pošti v glavno pisarno pristojne območne službe

Ravno tako lahko ponudbo oddate v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas najprej objaviti prosto delovno mesto. Na podlagi tega vam napotimo brezposelne, izmed katerih po izteku roka za prijavo izberete ustreznega kandidata in nas obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 

Predčasno zaprto javno povabilo za zaposlitev brezposelnih iz zahodne Slovenije:

Z 22. 6. 2017 smo predčasno zaprli javno povabilo za zaposlitev brezposelnih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Povabilo je predčasno zaprto zaradi porabe sredstev za zaposlitev ciljne skupine brezposelnih iz navedene regije.

S ponudbami, ki smo jih prejeli do 15. 6. 2017 do 3:00, so bila namreč na javnem povabilu porabljena vsa razpoložljiva sredstva za zahodno Slovenijo. 

Ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddate delodajalci iz vse Slovenije (ne glede na sedež), vaša ponudba pa bo lahko sprejeta le za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Javno povabilo za zaposlitev oseb s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji torej ostaja odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2017, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.
 

Zaposli.me, Delodajalci

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo Zaposli.me 2016/2017.

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, rok za oddajo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, vzorec pogodbe, način uveljavljanja subvencije in dokazila, itd.

 

Evropski socialni sklad


Javno povabilo Zaposli.me 2016/2017 financirata:

 • Republika Slovenija in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Osnovne informacije o povabilu


Več o Kontaktnem centru

Predčasno zaprto povabilo za zaposlitve iz zahodne Slovenije


Z 22. 6. 2017 smo predčasno zaprli javno povabilo za zaposlitev brezposelnih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Povabilo je predčasno zaprto zaradi porabe sredstev za zaposlitev ciljne skupine brezposelnih iz navedene regije.

S ponudbami, ki smo jih prejeli do 15. 6. 2017 do 3:00, so bila namreč na javnem povabilu porabljena vsa razpoložljiva sredstva za zahodno Slovenijo.

Ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddate delodajalci iz vse Slovenije (ne glede na sedež), vaša ponudba pa bo lahko sprejeta le za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Do kdaj se lahko prijavite?


Javno povabilo za zaposlitev oseb s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji ostaja odprto:

 • do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe sredstev oziroma
 • najkasneje do 31. 7. 2017, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Ponudbo lahko oddate:

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Kliknite na javno povabilo Zaposli.me 2016/2017.

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK