Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2017/2019


Delodajalci, ne zamudite priložnosti ...

Zaposli.me 2016/2017

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 

 • od 5.000 EUR do 7.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.
 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 
 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejši od 50 let,
 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so dopolnili 30 let ali več in se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirali na trgu dela,
 • so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
 • so dopolnili 30 let ali več, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in 
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.
   

Pomembno:

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

 • so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas zaposleni oziroma 
 • so se v zadnjih 12 mesecih pri vas usposabljali na delovnem mestu v okviru programov aktivne politike zaposlovanja, objavljenih v letu 2016 (razen v okviru programa Delovni preizkus).

Višina subvencije za zaposlitev:

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
 • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
 • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti in osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Zaposlitev morate ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Subvencija je izplačana v dveh delih: takoj po zaposlitivi in po izplačilu plače za 12. mesec subvencionirane zaposlitve.
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas najprej objaviti prosto delovno mesto, za katerega navedete, da želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Zaposli.me. Na podlagi tega vam napotimo brezposelne, izmed katerih po izteku roka za prijavo izberete ustreznega kandidata in nas obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 

Zaposli.me, Delodajalci

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo Zaposli.me 2017–2019.

 

Evropski socialni sklad


Javno povabilo Zaposli.me 2017–2019 financirata:

 • Republika Slovenija in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Poglejte si opis programa.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Osnovne informacije o povabilu:


Več o Kontaktnem centru

Do kdaj se lahko prijavite?


Javno povabilo ostaja odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Ponudbo lahko oddate le elektronsko na našem Portalu za delodajalce.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Kliknite na javno povabilo Zaposli.me 2017–2019.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeZaposli.me 2017-2019

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube