Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Trajno zaposlovanje mladih

TZM DD
 


Zagotovite si dolgoročnejše sodelovanje z mladimi ...

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine:

 • 5.000 EUR  

  ¤ za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
   
 • sorazmerno manj

  ​¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo vam nakažemo v dveh delih: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, novozaposlenim sodelavcem pa morate zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo? 

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Pogoji so natančno opredeljeni v 6. poglavju javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe, kot je določeno v javnem povabilu. 
 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in imajo stalno prebivališče v zahodni Sloveniji (kohezijski regiji). 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

V subvencionirano zaposlitev se ne morejo vključiti brezposelni, ki so bili pri vas zaposleni v zadnjih 12-ih mesecih.

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da nam predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. Ponudbo oddate le v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Vse drugače oddane ponudbe bodo zavržene.

Javno povabilo je odprto najdlje do 31. 3. 2020 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto. 

Preberite obvestilo o zaprtju javnega povabila za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije.

KlicajPred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas najprej objaviti prosto delovno mesto.

Na podlagi tega vam napotimo brezposelne mlade iz ciljne skupine povabila, izmed katerih po izteku roka za prijavo izberete ustreznega kandidata in nas obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih.

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, rok za oddajo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, vzorec pogodbe, način uveljavljanja subvencije, dokazila itd.

Evropski socialni sklad


Javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih financirata:

 • Republika Slovenija in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Poglejte si opis programa.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Osnovne informacije o povabilu


KC

Primeri iz prakse ...


Ali tudi vas zanima, kako sodelujete na javnem povabilu in uveljavljate subvencije za trajno zaposlovanje mladih?

Preverite izkušnje podjetij, ki so že pridobila takšno spodbudo:

Do kdaj se lahko prijavite?


Javno povabilo je odprto:

 • najdlje do 31. 3. 2020 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma 
 • do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto. 

Preberite obvestilo o zaprtju javnega povabila za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila lahko oddate le v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce

Pogletje si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Oglejte si javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih.

Če je javno povabilo v posameznem letu predčasno zaprto, pričnemo znova zbirati vaše ponudbe za naslednje koledarsko leto (od 2. novembra za razpoložljiva sredstva v naslednjem letu).

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeTrajno zaposlovanje mladih

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube