Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Učne delavnice, Spodbude za zaposlitev


Zaposlite usposobljene kandidate iz učnih delavnic

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 

  • 740 EUR na mesec za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
     
  • sorazmerno manj:

    ¤ ​za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, 

    ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno.

Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, ste upravičeni še do 6 mesečnih subvencij v enaki višini. Skupaj torej največ 12 mesečnih subvencij po 740,00 EUR.

Subvencijo vam izplačamo na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev, zato vam ni več treba oddajati zahtevkov v obliki eRačunov.
 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni iz vzhodne ali zahodne Slovenije, ki so udeleženci praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice ali Učne delavnice 2020 oziroma so zaključili takšno usposabljanje.

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Osebam, ki jih zaposlite s pomočjo subvencije, zagotovite plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 

Pomembno:

V subvencionirano zaposlitev se ne morejo vključiti brezposelni, ki so lastniki ali solastniki ali ustanovitelji poslovnega subjekta, ki kandidira na javnem povabilu, ali ga tudi osebno vodijo ali imajo v tem poslovnem subjektu status prokurista.
 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb. 
 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2022 do 12.00, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

V ponudbi opišete prosto delovno mesto in navedete pogoje za zasedbo, zato objava prostega delovnega mesta pri nas ni več potrebna.

Na podlagi ponudbe vam napotimo brezposelne, izmed katerih izberete ustreznega kandidata in nas obvestite o izboru. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, z vami sklenemo pogodbo o dodelitvi sredstev.

Šele potem, ko tudi izbani kandidat (brezposelna oseba) z nami sklene pogodbo o vključitvi v subvencionirano zaposlitev, jo lahko zaposlite na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo Spodbude za zaposlovanje: Učne delavnice 2020.

Evropski socialni sklad


Javno povabilo Učne delavnice – Spodbude za zaposlovanje financirata:

  • Republika Slovenija in
  • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Poglejte si opis programa.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si


ESS

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeSpodbude za zaposlovanje Učne delavnice

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube