Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delna oprostitev plačila prispevkov za starejše 2013

Ugodnosti pri zaposlitvi starejših

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delno oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene lahko uveljavljate:

  • zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to pomeni delodajalci in izplačevalci nadomestil (kot določa 153. člen ZPIZ-2, 1. odstavek, 1. alineja).
     

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci in izplačevalci nadomestil ste oproščeni plačila prispevkov delodajalca v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti.
 

Zaposleni (po 14. členu ZPIZ-2, 1. do 4. odstavek) so:

  • zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji,
  • izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo,
  • zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače),
  • zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).
     

Ne prezrite:

Oproščeni del prispevkov delodajalca za starejše zaposlene je plačan iz državnega proračuna (v skladu s 161. členom ZPIZ-2).
 

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov?

Določilo o delni oprostitvi plačila prispevkov delodajalca za starejše zaposlene (po 156. členu ZPIZ-2) je znova v veljavi od 1. 1. 2020.
 

Na primer:

Za  delavca po dopolnjenem 60. letu starosti, lahko delodajalec od 1. 1. 2020 ponovno uveljavlja pravico do oprostitve delnega plačila prispevkov od februarja 2020, torej za plače od januarja 2020.
 

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov?

Za priznanje pravice do delne oprostitve plačila prispevkov ni predvidena vloga. Delodajalci uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov s predložitvijo pravilno izpolnjenega obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS-u).
 

Več informacij:

Nazaj na seznam

Zakonska podlaga za oprostitev plačila prispevkov


Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanjuZPIZ-2 (Uradni list RS, 96/2012, 14. 12. 2012, 156. člen) 

Več informacij o oprostitvi plačila prispevkov


Dobite pri Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem finančnem uradu.
 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeOprostitev plačila prispevkov za starejše 2013

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube