Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

 


Novosti

Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa

Tedenski obseg zagotovljenega dela s pisno odredbo zaposlenega je lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalci uveljavljate subvencijo za skrajšani polni delovni čas.

Preberite več ...

 


Uveljavljanje subvencije

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. 
 


>> Imate vprašanja: Poglejte si odgovore ...
 

>> Kako nas obveščate pred oddajo vloge?

Če želite uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imate zakonsko obveznost, da nas v 3 delovnih dneh od takrat, ko odredite takšno delo zaposlenim, o tem obvestite po elektronski pošti.

Obvestilo nam pošljete na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Vsebuje naj naslednje podatke: 

 • naziv in MŠO delodajalca,
 • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, 
 • datum odreditve takšnega dela. 

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije.

Vlogo predložite  v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom na našem portalu za delodajalce

>> Kako oddate vlogo?

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Subvencijo lahko uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1.6.2020 do 31.12.2020, ker jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Pred oddajo vloge za pridobitev subvencije imate po zakonu obveznost, da nas v 3 delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, obvestite po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije.

Vlogo morate predložiti v 15 dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo datoteko.

Če oddajate vlogo za večje število zaposlenih (npr. več kot 10), predlagamo, da si pred vnosom podatkov na naš portal pripravite seznam zaposlenih v obliki Excelove tabele.

Za uvoz celotnega seznama na portal morajo biti pravilno izpolnjeni vsi podatki, najpomembnejša je pravilnost EMŠO. 

Seznam zaposlenih s skrajšanim delovnim časom – poslovni razlogi


2. Zagotovite obvezne priloge.

Obvestila, ki nam jih po elektronski pošti posredujete v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, so obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije. 
 

3. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – skrajšani polni delovni čas

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon


 

Pisna odredba o delu s skrajšanim delovnim časom

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden).

Zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas (razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUOOPE).

Zaposlenemu pisno odredite delo s skrajšanim delovnim časom.

V pisnem napotilu opredelite:

 • obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa,
 • čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom,
 • razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa,
 • čas trajanja odmora med delom,
 • višino povračila stroškov v zvezi z delom,
 • možnost in način poziva zaposlenemu, da delo znova opravlja s polnim delovnim časom,  
 • višino nadomestila plače.

Glede na zakon je torej določeno:

 • razporeditev delovnega časa je odvisna od odredbe oziroma pisne napotitve na delo s skrajšanim delovnim časom,
 • delodajalci v obdobju prejemanja subvencije ne smete odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravite z zaposlenimi, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Zaposleni opravlja delo na način, kot je določen v pisni odredbi, delovnega časa tem zaposlenim pa ni možno neenakomerno razporediti ali prerazporediti drugače od odredbe. Če to želite, je treba bodisi poklicati zaposlene nazaj na delo za polni delovni čas bodisi določiti nove odredbe. 

Zaposlenim v času odpovednega roka ni možno odrediti dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi zakona. 

Kdo lahko uveljavlja subvencijo?

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa lahko uveljavljate delodajalci, ki 

 • ste pravne ali fizične osebe in ste bili vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020, pri čemer imate z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, ter
 • po svoji oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne morete zagotavljati najmanj 90 % dela.

Do subvencije niste upravičeni neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.

Za koga lahko uveljavljate subvencijo?

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa lahko uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, ker jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Zaposlenim v času odpovednega roka ni možno odrediti dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi ZIUOOPE. 

Koliko znaša subvencija?

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša: 

 • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
 • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
 • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
 • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

Sorazmerno nižja subvencija se izplača pri odsotnosti z dela, določeni z zakonom. 

Subvencijo vam izplačamo mesečno, za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, v skladu s pogodbo o subvencioniranju, ki jo sklenemo z vami.

 


Dodatne informacije:

 • Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji in dopolnitvi vloge na portalu:
   
 • Vsebinske informacije o ukrepih: 
   
Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeIntUkrep Skrajšani delovni čas

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube