Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače

Novosti

Roki oddaje vlog v interventnih ukrepih

Preverite in upoštevajte skrajne roke oddaje vlog za uveljavljanje sredstev:

  • skrajšani delovni čas – do 10. 6. 2021,
  • karantena ali višja sila – do 30. 6. 2021,
  • začasno čakanje na delo – do 30. 6. 2021.

Preberite več ...

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Do 30. 6. 2021 (podaljšano)

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) velja od 5. 2. 2021 (Uradni list RS, 15/2021). 

Na podlagi tega zakona lahko delodajalci, registrirani do 31. 12. 2020, uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, če zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic epidemije. 

Povračila ne morete uveljavljati za zaposlene v času odpovednega roka.

Zaposlene lahko napotite na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje do 30. 6. 2021.

Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve na našem portalu za delodajalce, vendar najkasneje do 30. 6. 2021.  
 

Višina povračila

Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. 

Ravno tako imate možnost uveljavljati 100 % povračilo nadomestil plače, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 1,8 milijona EUR za posamezno podjetje. Skupna pomoč na področju ribištva in akvakulture ne sme presegati 270.000 EUR za posamezno podjetje, na področju primarne kmetijske proizvodnje pa 225.000 EUR za posamezno podjetje. Všteta je tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti zakona PKP8. 

Možnost 80-odstotnega ali 100-odstotnega povračila nadomestila izberete ob oddaji vloge. 

Povračilo izplačanega nadomestila plače je omejeno z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za oktober 2020. Nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo, vključuje nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). 

Če vam je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo za to obdobje, vključuje nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Navedene podatke nam boste sporočili ob oddaji zahtevka za povračilo nadomestila.

Preverite:

► Omejitve prodaje blaga in storitev

► Preglednica upravičene višine sredstev
 

Oddaja zahtevka za izplačilo

Zahtevek za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje lahko oddate od 10. dne v vsakem mesecu za pretekli mesec. 

Prvi zahtevek za povračilo na podlagi ZDUOP (PKP8) je možen za februar 2021.

► Zahtevek predložite na portalu za delodajalce

► Za lažje izpolnjevanje zahtevka poglejte: Preglednica upravičene višine sredstev.

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila   

Od 8. 12. 2020 do 30. 6. 2021 (podaljšano)

Povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače lahko še naprej uveljavljate:

  • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu,
  • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela iz razlogov višje sile zaradi varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin, opredeljenih v zakonodaji.

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena zaposlenemu oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

Vlogo za povračilo nadomestila oddate v 8 dneh od prvega dne odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali višje sile), vendar najkasneje do 30. 6. 2021.

► Vlogo predložite elektronsko na portalu za delodajalce.

► Pri višji sili (zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivih okoliščin) morate priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. >> Poglejte si primer izjave.
 

Višina nadomestila plače

  • za čas karantene je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni,
  • za okoliščine višje sile je enaka kot pri nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov (80 % osnove),
  • od 1. 12. 2020 velja, da nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače (34. in 35. člen PKP7 – ZIUPOPDVE).

Izjavo o odpovedi pravice do pritožbe oddate elektronsko na portalu za delodajalce (od 18.12.2020).
 

Oddaja zahtevka za izplačilo

Zahtevek za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile lahko oddate od 10. dne v vsakem mesecu za pretekli mesec. 

► Zahtevek predložite na portalu za delodajalce

Prosimo, bodite pri tem pozorni, da navedete pravilen transakcijski račun (TRR), na katerega vam bomo nakazali sredstva.

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE) velja od 28. 11. 2020 (Uradni list RS, 175/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo, ker jim zaradi posledic epidemije začasno niste mogli zagotavljati dela.  

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna. 

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) velja od 24. 10. 2020 (Uradni list RS, 152/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo, ker jim zaradi posledic epidemije začasno niste mogli zagotavljati dela, najdlje do 31.12. 2020.

Povračilo nadomestila je znašalo 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega. Omejeno je bilo z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost (892,50 EUR).

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila zaradi obveznosti varstva otrok

Od 1.10. 2020 (od 1. 9. 2020 za varstvo otrok) do 31. 12. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) velja od 24. 10. 2020 (Uradni list RS, 152/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače:

  • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene niso mogli opravljati dela in jim niste mogli organizirati dela na domu ali
  • za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile, ki je bila posledica varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020). Določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 104/2020), ki je začel veljati 25. 7. 2020, je bil ukrep podaljšan do konca avgusta. S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 115/2020), ki je začel veljati 28.8.2020, pa je bil ukrep podaljšan do konca septembra.

To pomeni, da ste delodajalci še naprej lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno niste mogli zagotavljati dela.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene niso mogli opravljati dela in jim niste mogli organizirati dela na domu. 

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene je trajala najkasneje do 30. 9. 2020.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna. 

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko do 30. 6. 2020 uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jim začasno niste mogli zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 1. 6. 2020. 

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje in višja sila

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) velja od 11. 4. 2020 (Uradni list RS, 49/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko do 31. 5. 2020 uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, ali za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja).

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) velja od 29. 3. 2020 (Uradni list RS, 36/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

 

Dodatne informacijeImate vprašanja? >> Poglejte si odgovore ...
 

► Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji ali dopolnitvi vloge na portalu: 

► Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 

► Vsebinsko o ukrepih: 

Seznam delodajalcev, ki so prejeli izplačila


Po ukrepih

Začasno čakanje

Karantena in višja sila

 


Nakazani zneski

Podatki so na voljo s pomočjo
aplikacije Erar

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjePovračilo nadomestila plače

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube