Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače

Novosti

Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila

Ali vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas? In vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene?

Če je tako, potem za čas prejemanja povračila nadomestila plače za navedene zaposlene ne morete uveljavljati subvencije za skrajšani polni delovni čas. 

Preberite več ...

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE) velja od 28. 11. 2020 (Uradni list RS, 175/2020). 

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela.

Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. Po novem je omejeno z višino povprečne plače v Sloveniji (v letu 2019).

Ravno tako imate možnost uveljavljati 100 % povračilo izplačanih nadomestil plače za november 2020 do izteka upravičenosti, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 800.000 EUR za posamezno podjetje. Všteta je tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti po ZIUOPDVE. 

► Vlogo za povračilo nadomestila oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih. 

Vloga vsebuje izjavo glede višine prejetih sredstev in možnost izbire med 80 % ali 100 % povračila nadomestila plače. Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 1. 2021 in velja tudi za napotitve do 31. 1. 2021. 

Če ste bili registrirani med 12. 2. 2020 in 1. 9. 2020, zaposlene pa ste napotili na začasno čakanje že pred uveljavitvijo novega zakona (ZIUOPDVE) v obdobju od 1. 10. 2020, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najpozneje do 7. 12. 2020.

Vloge delodajalcev, registriranih po 1. 9. 2020, se zavržejo s sklepom, zoper katerega ni pritožbe. Povračila nadomestila plače ne morete uveljavljati za zaposlene v času odpovednega roka.

► Imate vprašanja? >> Poglejte si odgovore ...

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila 

Od 1.10. 2020 (od 1. 9. 2020 zaradi višje sile) do 31. 12. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE) velja od 28. 11. 2020 (Uradni list RS, 175/2020). 

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače:

 • za zaposlene, ki zaradi karantene na domu ne morejo opravljati dela, če izjavite, da zanje ne morete organizirati dela na domu,
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga obveznega varstva otrok (kot posledica karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, osnovne šole do 5. razreda ali socialnovarstvene storitve),
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga nezmožnosti prihoda na delo (ustavitve javnega prevoza, zaprtja meja s sosednjimi državami).

► Vlogo za povračilo nadomestila oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce. Predložite jo v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile, najkasneje do 31. 12. 2020.

Če uveljavljate povračilo za obdobje pred začetkom veljavnosti novega zakona (ZIUOPDVE), morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, torej najkasneje do 7. 12. 2020. Povračilo nadomestila zaradi karantene lahko uveljavljate od 1. 10. 2020, zaradi višje sile od 1. 9. 2020.

Pri karanteni na domu vlogi priložite kopijo potrdila o napotitvi v karanteno in izjavo, da za zaposlenega ni možno organizirati dela na domu.

Pri karanteni zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo iz države na rdečem seznamu vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. Mednje sodijo:

 • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 
 • smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrt staršev, zakonca ali zunajzakonskega partnerja starša ali posvojitelja,
 • rojstva otroka ali vabilo na sodišče.

Kadar zaposleni ne more opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja), vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju okoliščin za nastanek višje sile. >> Poglejte si primer izjave.

Povračilo lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bil zaposleni napoten v karanteno na domu oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

► Imate vprašanja? >> Poglejte si odgovore.

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 10. 2020 do 31.12 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) velja od 24. 10. 2020 (Uradni list RS, 152/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo, ker jim zaradi posledic epidemije začasno niste mogli zagotavljati dela, najdlje do 31.12. 2020.

Povračilo nadomestila je znašalo 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega. Omejeno je bilo z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost (892,50 EUR).

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila zaradi obveznosti varstva otrok

Od 1.10. 2020 (od 1. 9. 2020 za varstvo otrok) do 31. 12. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) velja od 24. 10. 2020 (Uradni list RS, 152/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače:

 • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene niso mogli opravljati dela in jim niste mogli organizirati dela na domu ali
 • za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile, ki je bila posledica varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).
   

Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020). Določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 104/2020), ki je začel veljati 25. 7. 2020, je bil ukrep podaljšan do konca avgusta. S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 115/2020), ki je začel veljati 28.8.2020, pa je bil ukrep podaljšan do konca septembra.

To pomeni, da ste delodajalci še naprej lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno niste mogli zagotavljati dela.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Do 30. 9. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene niso mogli opravljati dela in jim niste mogli organizirati dela na domu. 

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene je trajala najkasneje do 30. 9. 2020.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna. 

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUPDV

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar

 


Delno povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko do 30. 6. 2020 uveljavljali delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jim začasno niste mogli zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in ste jih napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 1. 6. 2020. 

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUOOPE

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje in višja sila

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) velja od 11. 4. 2020 (Uradni list RS, 49/2020). 

Na podlagi tega zakona ste lahko do 31. 5. 2020 uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, ali za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja).

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUZEOP 

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) velja od 29. 3. 2020 (Uradni list RS, 36/2020).

Na podlagi tega zakona ste lahko uveljavljali povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije.

Oddaja vloge za uveljavljanje povračila ni več možna.

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUPPP

Podatki o nakazanih zneskih so na voljo s pomočjo aplikacije Erar

Dodatne informacijeImate vprašanja? >> Poglejte si odgovore ...
 

► Splošno o ukrepih, tehnična pomoč pri oddaji ali dopolnitvi vloge na portalu: 

► Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 

► Vsebinsko o ukrepih: 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjePovračilo nadomestila plače

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube