Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače

Novosti

Roki oddaje vlog v interventnih ukrepih

Preverite in upoštevajte skrajne roke oddaje vlog za uveljavljanje sredstev:

  • skrajšani delovni čas – do 10. 6. 2021,
  • karantena ali višja sila – do 30. 6. 2021,
  • začasno čakanje na delo – do 30. 6. 2021.

Preberite več ...

 


Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje na delo

Do 30. 6. 2021 (podaljšano)

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) velja od 5. 2. 2021 (Uradni list RS, 15/2021). 

Na podlagi tega zakona lahko delodajalci, registrirani do 31. 12. 2020, uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, če zaposlenim začasno niste mogli zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic epidemije. 

Povračila ne morete uveljavljati za zaposlene v času odpovednega roka.

Zaposlene ste lahko napotili na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje do 30. 6. 2021.

Oddaja vloge ni več možna.
 

Višina povračila

Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. 

Ravno tako imate možnost uveljavljati 100 % povračilo nadomestil plače, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 1,8 milijona EUR za posamezno podjetje. Skupna pomoč na področju ribištva in akvakulture ne sme presegati 270.000 EUR za posamezno podjetje, na področju primarne kmetijske proizvodnje pa 225.000 EUR za posamezno podjetje. Všteta je tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti zakona PKP8. 

Možnost 80-odstotnega ali 100-odstotnega povračila nadomestila ste izbrali ob oddaji vloge. 

Povračilo izplačanega nadomestila plače je omejeno z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za oktober 2020. Nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo, vključuje nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). 

Če vam je bilo zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, nadomestilo plače, ki vam ga povrnemo za to obdobje, vključuje nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Navedene podatke nam sporočite ob oddaji zahtevka za povračilo nadomestila.

Preverite:

► Omejitve prodaje blaga in storitev

► Preglednica upravičene višine sredstev
 

Oddaja zahtevka za izplačilo

Zahtevek za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje lahko oddate od 10. dne v vsakem mesecu za pretekli mesec. 

Prvi zahtevek za povračilo na podlagi ZDUOP (PKP8) je možen za februar 2021.

► Zahtevek predložite na portalu za delodajalce

► Za lažje izpolnjevanje zahtevka poglejte: Preglednica upravičene višine sredstev.

 


Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena ali višja sila   

Od 8. 12. 2020 do 30. 6. 2021 (podaljšano)

Povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače ste lahko uveljavljali:

  • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene niso mogli opravljati dela in jim niste mogli organizirati dela na domu,
  • za zaposlene, ki niso mogli opravljati dela iz razlogov višje sile zaradi varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin, opredeljenih v zakonodaji.

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena zaposlenemu oziroma dokler so veljale okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

Oddaja vloge ni več možna.
 

Višina nadomestila plače

  • za čas karantene je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni,
  • za okoliščine višje sile je enaka kot pri nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov (80 % osnove),
  • od 1. 12. 2020 velja, da nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače (34. in 35. člen PKP7 – ZIUPOPDVE).

Izjavo o odpovedi pravice do pritožbe oddate elektronsko na portalu za delodajalce (od 18.12.2020).
 

Oddaja zahtevka za izplačilo

Zahtevek za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile lahko oddate od 10. dne v vsakem mesecu za pretekli mesec. 

► Zahtevek predložite na portalu za delodajalce

Prosimo, bodite pri tem pozorni, da navedete pravilen transakcijski račun (TRR), na katerega vam bomo nakazali sredstva.

 

Dodatne informacije► Konkretna vprašanja glede izplačil, vračil:

Pri tem navedite naziv svojega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čim prej, najkasneje v 3 delovnih dneh.
 

► Vsebinsko o ukrepih: 

Seznam delodajalcev, ki so prejeli izplačila


Po ukrepih

Začasno čakanje

Karantena in višja sila

 


Nakazani zneski

Podatki so na voljo s pomočjo
aplikacije Erar

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjePovračilo nadomestila plače

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube