Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače

Novosti

Preverite višino prejetih sredstev

Na našem portalu za delodajalce vam je od začetka tega tedna na voljo nova aplikacija. Omogoča vam preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP).

Prosimo vas, da preverite pravilnost svojih podatkov, ki ste jih navedli v vlogi, in jih primerjate z istimi podatki na oddanih Obrazcih iRek 1004. Če ste se pri tem zmotili, prosimo, da podatke ustrezno popravite.

Preberite več ...
 


1. Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje in višja sila

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP) velja od 11. 4. 2020 (Uradni list RS, 49/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uvejavljate povračilo nadomestila plače: 

  • zaposlenim, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, 
  • zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). 

Novi zakon ne nadomešča v celoti starejšega Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUZEOP), ga pa v določenih delih bistveno spreminja. Tako omogoča drugačne pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo. 

Če ste oddali vlogo za začasno čakanje na delo po starejšem zakonu (ZIUPPP), vašo vlogo obravnavamo po novem zakonu (ZIUZEOP). To pomeni, da ste vlogo morali le dopolniti v skladu s prejetim pozivom za dopolnitev.
 

Ne prezrite!

Seznam delodajalcev, katerih vloge so bile izbrane po ZIUZEOP (prenovljeno: 14. 5. 2020)

Imate vprašanja? Poglejte si odgovore ...

>> Kako oddate vlogo?

Obe povračili nadomestila plače uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Vlogo morate predložiti najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo – če jih napotite na čakanje po uveljavitvi zakona (v obdobju med 11.4.2020 in 31.5.2020).

Zaposlenega lahko napotite na začasno čakanje na delo najdlje do 31. 5. 2020.

Povračila nadomestila plače izplačujemo za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

O vaši vlogi odločamo s sklepom po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 8 dneh.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo tabelo, ki jo boste med elektronsko oddajo vloge uvozili na portal.

Seznam delavcev na začasnem čakanju na delo – poslovni razlogi

Seznam delavcev na začasnem čakanju na delo – razlogi višje sile


2. Pripravite ustrezna dokazila.

  • Odredbe o začasnem čakanju na delo za zaposlene, ki so na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov.
  • Izjavo o ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije.
  • Izjavo in dokazila, ki so podlaga za odsotnost zaradi višje sile za zaposlene, ki dela ne opravljajo zaradi višje sile (varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, ustavitev javnega prevoza ali zaprtje mej s sosednjimi državami).

3. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – začasno čakanje na delo in višja sila

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon


 

>> Kako sporočate spremembe?

1. Če zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo, nas morate o tem predhodno obvestiti.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, nam pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si po prejemu sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače.  

Vedno se obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020).

elektronskem sporočilu navedete:

  • svoj naziv (kdo je delodajalec),
  • številko svoje vloge,
  • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
  • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.

2. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo.

Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020). 

 


2. Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) velja od 29. 3. 2020 (Uradni list RS, 36/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uvejavljate povračilo nadomestila plače:

  • zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije.

>> Kako oddate vlogo?

Elektronsko vlogo za uveljavljanje povračila nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene (po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije) oddate na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Vlogo predložite v 8 dneh od začetka trajanja karantene. Pri tem upoštevajte datum, s katerim je bila zaposlenemu z odločbo ministra za zdravje Republike Slovenije odrejena obvezna karantena. 

Povračilo lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena obvezna karantena (z odločbo ministra za zdravje RS).

Povračilo nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene izplačujemo za obdobje od 29.3.2020 do 30.9.2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

O vaši vlogi odločamo z odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 30 dneh.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Pripravite ustrezna dokazila, ki so obvezna priloga k vlogi (kopija odločbe ministra za zdravje glede odrejene karantene).

2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – odrejena karantena

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon

 

 

 

 

 

 


Dodatne informacije:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude ZaposlovanjeIntUkrep Povračilo nadomestila plače

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube