Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Dodelimo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnemo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinanciramo stroške zaposlitev v javnih delih.

Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Poglejte si aktualne programe, ukrepe in javna povabila.


Zaposlimo mlade

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so mlajši od 30 let in so zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov zaposlovanja. Subvencija znaša 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev. 

Poglejte si javno povabilo Zaposlimo mlade


Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno zaposlitev ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brez prekinitve. 

Poglejte si javno povabilo Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje


Aktivni do upokojitve

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Poglejte si javno povabilo Aktivni do upokojitve.


Javna dela 2019

Ste neprofitno usmerjeni? Kot izvajalcem javnih del vam omogočamo sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih na področjih kmetijstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora ter v drugih programih v skladu s Katalogom programov javnih del.

Poglejte si javno povabilo za javna dela 2019.


Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa in vam jih predlagamo za vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev. Ne zamudite priložnosti.

Poglejte si javno povabilo Zaposli.me 2017–2019.


Trajno zaposlovanje mladih

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih iz zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni med brezposelnimi ter smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Poglejte si javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih.


Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj ali Pokolpja? Program spodbujanja regionalne konkurenčnosti vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi.

​Delodajalci z območja Maribora z okolico lahko uveljavljate povračilo prispevkov, če je bila pogodba o zaposlitvi oseb, za katere želite uveljavljati povračilo, sklenjena v obdobju od 22.6.2013 do 31.12.2018 (to je do izteka veljavnosti ustreznih predpisov).

Preberite več o ukrepu Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo. 


Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež v Pomurju in tam opravljate svojo dejavnost? Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi.

Preberite več o ukrepu Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev


Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Če zaposlite brezposelne, starejše od 55 let, lahko za največ prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2019.

Preberite več o oprostitvi plačila prispevkov za starejše.


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Nameravate zaposliti invalide ali gluhe osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

Kako do sredstev za zaposlitev brezposelnih?


JAVNO POVABILO
 

V  programih subvencioniranega zaposlovanja, ki se izvajajo po Zakonu o urejanju trga dela, sodelujete na podlagi javnega povabila, na katerega predložite svojo ponudbo.  


ZAKON
 

Povračilo prispevkov delodajalca uveljavljate z vlogo, ki jo predložite na podlagi ustreznega zakona.

Davčne olajšave za zaposlovanje uveljavljate na podlagi veljavne davčne zakonodaje.

Oprositev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi veljavne zakonodaje, ki opredeljuje izvajanje ukrepa. 

Spodbude za zaposlovanje


Poglejte si zloženko

Spodbude za zaposlovanje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube