Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Dodelimo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnemo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinanciramo stroške zaposlitev v javnih delih.

Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Poglejte si aktualne programe, ukrepe in javna povabila.
 


Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Interventni ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest z dodelitvijo pomoči podjetjem, ki zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Omogoča delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom.

Preberite več o delnem subvencioniranju in oddajte vlogo.


Povračilo nadomestila plače

Interventni ukrepi so namenjeni ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije COVID-19. 

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate za zaposlene, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela in jih napotite na začasno čakanje.

Ravno tako lahko povračilo nadomestila plače uveljavljate za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile (zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin). 

Preberite več o povračilu nadomestila plače in oddajte vlogo.


Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko za obdobje enega leta pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve. 

Poglejte si javno povabilo Zaposli.me 2020.


Trajno zaposlovanje mladih

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 208 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas. 

Poglejte si javno povabilo Trajno zaposlovanje mladih 2020.


Spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih.

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Mesečna subvencija znaša 340 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas. 

Poglejte si javno povabilo Zelena delovna mesta 2021.


Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije

Javno povabilo omogoča izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2021. Namenjeno je neprofitnim delodajalcem. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.

Poglejte si javno povabilo za pomoč pri omilitvi posledic epidemije.


Javna dela 2021

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih? Javno povabilo za izbor in izvajanje programov javnih del v letu 2021 vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v omenjenih programih.

Poglejte si javno povabilo za javna dela 2021.


Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno zaposlitev brez prekinitve. 

Poglejte si javno povabilo Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje 2020


Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Od 1. 1. 2020 lahko pri Finančni upravi RS znova uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev starejših od 60 let.

Preberite več o ukrepu delne oprostitve plačila prispevkov


Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež na območju Hrastnika, Radeč, Trbovelj ali Pokolpja? Program spodbujanja regionalne konkurenčnosti vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi.

​Delodajalci z območja Maribora z okolico lahko uveljavljate povračilo prispevkov, če je bila pogodba o zaposlitvi oseb, za katere želite uveljavljati povračilo, sklenjena v obdobju od 22.6.2013 do 31.12.2018 (to je do izteka veljavnosti ustreznih predpisov).

Preberite več o ukrepu Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo. 


Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Ste podjetje, ki je tržno usmerjeno? Imate sedež v Pomurju in tam opravljate svojo dejavnost? Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji vam omogoča povračilo prispevkov delodajalca. Tako si povrnete del stroškov za zaposlitev novih sodelavcev, ki so bili prijavljeni med brezposelnimi.

Preberite več o ukrepu Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Nameravate zaposliti invalide ali gluhe osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

Omejimo širjenje okužbe


Preverite, kako nas lahko kontaktirate in poslujete z nami v sedanjih razmerah.

Spremljajte naše ukrepe na enem mestu. 


Koronavirus

Kako do sredstev za zaposlitev brezposelnih?


JAVNO POVABILO
 

V  programih subvencioniranega zaposlovanja, ki se izvajajo po Zakonu o urejanju trga dela, sodelujete na podlagi javnega povabila, na katerega predložite svojo ponudbo.  


ZAKON
 

Povračilo prispevkov delodajalca uveljavljate z vlogo, ki jo predložite na podlagi ustreznega zakona.

Davčne olajšave za zaposlovanje uveljavljate na podlagi veljavne davčne zakonodaje.

Oprositev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi veljavne zakonodaje, ki opredeljuje izvajanje ukrepa. 

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube