Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlimo mlade

Subvencija 5.000 EUR delodajalcem za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so se usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Javno povabilo je bilo zaključeno 29. 12. 2019.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 12.2.2019, spremenili 4.9.2019 glede zvišanja sredstev in zaprli 29. 12. 2019, ko je iztekel končni rok za predložitev ponudb.

Za obdobje 2019–2021 je bilo na voljo dobrih 1,415 milijona EUR, od katerih:

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
  • je 47 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 53 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je bila vključitev 283 brezposelnih mladih po vsej Sloveniji, ki sodijo v ciljno skupino povabila, z namenom, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.

Poglejte si kratek opis programa in celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).


Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije smo vključevali mlajše od 30 let, ki so bili prijavljeni v naši evidenci brezposelnih ter so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Projekte je izbralo ministrstvo pristojno za delo.


Višina subvencije za zaposlitev:

Subvencija je znašala:

  • 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če se je zaposlil invalid, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo se nakaže v dveh enakih delih na podlagi eRačuna: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.


Kdo se je lahko prijavil?

Na javnem povabilu so lahko izbrani delodajalci, ki:

  • so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
  • so imali vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali so bili samozaposleni,
  • so pridobili potrdilo izbrane osebe o udeležbi na usposabljanju,
  • so imeli poravnane obveznosti do FURS-a ter
  • so izpolnjevali še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo so delodajalci morali pri nas objaviti prosto delovno mesto in pri tem upoštevati postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. 

2. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev so delodajalci oddali v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je bilo praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb bilo veliko. Ponudbe so obravnavale strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so bile pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov:

Vključevanje je potekalo po naslednjem postopku:

1. S sprejetimi ponudniki/delodajalci smo sklenili pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. S kandidatom (brezposelno osebo) smo sklenili pogodbo o vključitvi v program.

3. Delodajalec je kandidata (brezposelno osebo) zaposlil praviloma v 30-ih dneh za najmanj 12 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi.


Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbi o zaposlitvi je vključeno besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede programa je na voljo Martina Stanonik, skrbnica programa, elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si.

Poglejte si vprašanja in odgovore.


Pravne podlage:

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 12.2.2019, spremenjeno 4.9.2019).

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZaposlimo mlade

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube