Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlimo mlade

Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so se usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 29.12.2019.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 12.2.2019 in spremenili 4.9.2019 glede zvišanja sredstev.

Za obdobje 2019–2021 je na voljo dobrih 1,415 milijona EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
 • je 47 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 53 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je vključitev 283 brezposelnih mladih po vsej Sloveniji, ki sodijo v ciljno skupino povabila, z namenom, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.

Poglejte si kratek opis programa.
 


Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje (izbralo jih je ministrstvo za delo).

Subvencija znaša 5.000 EUR.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo nam predložite Sporočilo o prostem delovnem mestu na obrazcu PDM-1, na katerem navedete tudi, da želite zaposlovati s pomočjo programa Zaposlimo mlade.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika). 
 


Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlajše od 30 let, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih ter so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Projekte je izbralo ministrstvo za delo.
 


Višina subvencije za zaposlitev:

Subvencija znaša:

 • 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo vam nakažemo v dveh enakih delih na podlagi eRačuna: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 12.2.2019, spremenjeno 4.9.2019).

Obrazec Ponudba, ki jo lahko izpolnite le elektronsko na našem Portalu za delodajalce (objavljeno: 12.2.2019)

Ponudbi priložite tudi potrdilo osebe o udeležbi na usposabljanju v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.
 


Kdo se lahko prijavi?

Na javnem povabilu ste lahko izbrani delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
 • imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni,
 • ste pridobili potrdilo izbrane osebe o udeležbi na usposabljanju, ki ni starejše od 60 dni,
 • imate poravnane obveznosti do FURS-a ter
 • izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vsaki pa priložite potrdilo izbrane osebe o udeležbi na usposabljanju v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.

Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas objaviti prosto delovno mesto, na katerem navedete, da želite zaposlovati v okviru programa Zaposlimo mlade. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1 (Sporočilo o prostem delovnem mestu), ki ga pošljete na pristojno območno službo.

Pri tem upoštevate postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto.  

2. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev predložite po oddaji obrazca PDM-1.

Na javno povabilo se prijavite tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 29.12.2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. 

Povabilo lahko zaradi porabe sredstev predčasno zapremo, za posamezno kohezijsko regijo ali posamezno koledarsko leto, lahko tudi povabilo v celoti, kar objavimo na spletni strani. 

Javno povabilo je torej odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo ali posamezno koledarsko leto) oziroma najkasneje do končnega roka za oddajo ponudb. 

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Zaposlimo mlade.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

 • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan potem, ko kandidat z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
 


Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.
 


Izplačilo subvencije:

Subvencija za zaposlitev se vam izplača v dveh delih na podlagi eRačunaprvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Zahtevka za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Ob zahtevku oziroma eRačunu za izplačilo prvega dela subvencije pošljete tudi elektronsko obliko kopije pogodbe o zaposlitvi (sken) na elektronski ali klasični naslov pristojne območne službe. V sporočilu navedite tudi številko pogodbe, ki se nahaja na zadnji strani nad podpisom. Več o oddaji eRačuna si preberite v vzorcu pogodbe o dodelitvi sredstev, ki je del javnega povabila.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.
 


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZaposlimo mlade

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube