Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli.me 2016/2017

Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb se je javno povabilo zaključilo 31. 7. 2017 ob 14.45 tudi za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne Slovenije.

Na kratko o povabilu:

Javno povabilo smo objavili 27. 5. 2016.Evropski socialni sklad

Za leti 2016 in 2017 je na voljo skoraj 34 milijonov EUR, od katerih:

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
  • je 60 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

S programom Zaposli.me 2016/2017, ki se izvaja na podlagi javnega povabila, omogočamo zaposlitev več kot 6.000 brezposelnim iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.

Z 22. 6. 2017 smo predčasno zaprli javno povabilo za zaposlitev brezposelnih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. Povabilo je bilo predčasno zaprto zaradi porabe sredstev za zaposlitev ciljne skupine brezposelnih iz navedene regije.


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Zaposli.me.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 


Ste bili izbrani na povabilu?

O ponudbah, prejetih do izteka roka za predložitev ponudb, boste obveščeni predvidoma v avgustu 2017. Dokončen seznam vseh izbranih ponudnikov bo objavljen po obravnavi vseh prejetih ponudb.

Vse ponudbe, ki bodo na naše območne službe prispele po zaključku javnega povabila, torej po 31. 7. 2017 po 14.45, bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene ponudnikom.

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

  • v 15-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.


Logotipi:

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS).

Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklenete z brezposelno osebo. V omenjeno pogodbo morate obvezno vključiti tudi naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Logotip ESS

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.


Izplačilo subvencije:

Subvencija za zaposlitev se vam izplača v enkratnem znesku. Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
  • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Če priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljete na klasičen ali elektronski naslov pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede pogodbenih obveznosti sta vam na voljo:


Podlage:

Izvedba javnega povabila in pogodbenih obveznosti temelji na naslednjih dokumentih:

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 27. 5. 2016)

Pogosta vprašanja in odgovori

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZaposli.me 2016/2017

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube