Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljanje na delovnem mestu Zmorem, ker znam

Usposabljanje na delovnem mestu v okviru programa Zmorem, ker znam (drugi sklop) in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Rok za oddajo ponudb se je iztekel 30. 6. 2017 ob 12:00.

Na kratko o povabilu

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 14. 7. 2016.

Na voljo je 700.000 EUR iz slovenskega proračuna.

Predvidena je vključitev 450 brezposelnih oseb, ki so uspešno zaključile prvi sklop programa Zmorem, ker znam v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb na posameznih območnih službah najdete v javnem povabilu (9. poglavje).

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za usposabljanje Zmorem, ker znam. 

Če izpolnjujete vse pogoje in določila javnega povabila, se posamezni predlagani programi točkujejo po merilih za ocenjevanje ponudb. Oglejte si merila v javnem povabilu (8. poglavje). 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 


Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov

  • Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o izvedbi usposabljanja.
  • Po podpisu navedene pogodbe predlaganega kandidata napotite na predhodni zdravniški pregled. Če ga uspešno opravi, je možna vključitev v usposabljanje. 
  • Usposabljanje pričnete potem, ko je kandidat z nami podpisal pogodbo o vključitvi v program, o čemer vas obvestimo. 
  • Udeleženca morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 
  • Usposabljanja se lahko izvajajo najdlje do 31. 10. 2017.

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja. Povrnemo vam strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša 370,00 EUR.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu se kot upravičeni strošek lahko povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov (za SKIS-klasifikacije, navedene v javnem povabilu) 

Zahtevek za izplačilo, skupaj s specifikacijo k zahtevku, oddate kot eRačun preko:

Če specifikacija kot priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede pogodbenih obveznosti sta na voljo:


Podlage

Izvedba javnega povabila in pogodbenih obveznosti glede usposabljanja na delovnem mestu temelji na naslednjih dokumentih:

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUsposabljanje na delovnem mestu Zmorem, ker znam

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube