Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let.Zaradi izteka roka za oddajo ponudb, se je javno povabilo zaključilo 31. 12. 2019 ob 23.59 uri.

Javno povabilo smo objavili 3. 12. 2018spremenili 4. 3. 2019 , 24. 5. 2019 in 21. 8. 2019.

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2019.Na voljo je okvirno 2,56 milijona EUR, od katerih:

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Predvidena je vključitev 980 brezposelnih mladih v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.
 


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, kadar tako odloči Zavod, ko na podlagi ponudbe oceni, da je to smiselno glede na v ponudbi predlagani program posameznega usposabljanja ali kadar gre za usposabljanje na enostavnih, nezahtevnih ali manj zahtevnih delovnih mestih. 

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.
 


Ciljna skupina za usposabljanje

V usposabljanje na delovnem mestu – mladi se lahko vključijo brezposelni, ki so stari do 29 let oziroma so mlajši od 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih pri Zavodu.
 


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 3. 12. 2018, spremenjeno 4. 3. 2019, 24. 5. 2019 in 21. 8. 2019)

Obrazec ponudba izpolnite in oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.
 


Kako in do kdaj se prijavite?

Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu – mladi lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).

Predlagamo vam, da že pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Ponudbo oddate na Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe.

V eni ponudbi lahko predlagate več programov. Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsa usposabljanja iz predhodne že zaključena. 

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2019 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo za posamezno kohezijsko regijo ali za javno povabilo v celoti. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termin odpiranja ponudb na posamezni območni službi najdete v javnem povabilu v 9. poglavju.

Odpiranja Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj za usposabljanje na delovnem mestu – mladi. 

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije  na območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja. Povrnemo vam strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

  • 732,00* EUR za trimesečno usposabljanje ali
  • 526,00* EUR za dvomesečno usposabljanje.

*Zneska veljata za ponudbe, prejete od 22. 8. 2019 naprej.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin (SKIS) v javnem povabilu se kot upravičeni strošek lahko povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

Udeležencem usposabljanja izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.
 

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Oddate jih na Portalu za delodajalce, kjer so na voljo ustrezna navodila, po ePošti ali klasični pošti na pristojno območno službo.

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Izpolnite in oddate ga na Portalu za delodajalce, kjer so na voljo ustrezna navodila.

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Pošljete jo pred oddajo zahtevka (eRačuna) po ePošti ali klasični pošti na pristojno območno službo.


Zahtevek za izplačilo  oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.
 


Logotipi

Pri informiranju in komuniciranju o projektu ravnajte v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

Vključite informacijo, da projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.

Logotip ESS

Splošno o operaciji Usposabljanje na delovnem mestu - mladi


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUsposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube