Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb, se je javno povabilo zaključilo 30. 11. 2018 ob 12.00 uri.

Javno povabilo smo objavili 21. 11. 2017, prvič spremenili 25. 7. 2018 in drugič spremenili 20. 11. 2018.

Program Prvi izziv 2015 sofinancira Evropska unija iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada.Za leti 2017 in 2018 je na voljo okvirno 2,6 milijona EUR, od katerih:

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Predvidena je vključitev 1.290 brezposelnih mladih, med njimi 774 iz vzhodne Slovenije, v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Poglejte si opis programa.
 


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi iskalci prve zaposlitve.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Poglejte si predstavitev javnega povabila
 


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 21. 11. 2017, spremenjeno 20. 11. 2018)

Obrazec ponudba, skupaj z obrazcem za opremo ponudbe (prenovljeno: 21. 11. 2017) 

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori (objavljeno: 3. 10. 2018).
 


Ciljna skupina za usposabljanje

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so stari do 29 let oziroma so mlajši od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih pri Zavodu.
 


Kako in do kdaj se prijavite?

Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje). Poleg splošnih pogojev bodite pozorni tudi na pogoje glede števila oseb na usposabljanju.

Predlagamo vam, da že pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Ponudbo na predpisanem obrazcu lahko oddate po pošti ali osebno v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na sedež vašega podjetja.

V eni ponudbi lahko predlagate več programov. Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe usposabljanja iz predhodne ponudbe že zaključena. 

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 do 12:00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo za posamezno območno službo, za posamezno ali obe kohezijski regiji ali za javno povabilo v celoti. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb na posameznih območnih službah najdete v javnem povabilu (9. poglavje).

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za usposabljanje na delovnem mestu – mladi. 

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah. 

Če izpolnjujete vse pogoje in določila javnega povabila, se posamezni predlagani programi točkujejo po merilih za ocenjevanje ponudb. Oglejte si merila v javnem povabilu (8. poglavje). 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Logotipi

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o usposabljanju in pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS).

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.

Logotip ESS

 


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja. Povrnemo vam strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

  • 370,00 EUR za 2-mesečno usposabljanje in
  • 493,00 EUR za 3-mesečno usposabljanje.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu se kot upravičeni strošek lahko povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov


Zahtevek za izplačilo, skupaj s specifikacijo k zahtevku, oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun.

Če specifikacija kot priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.
 


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave sta na voljo:

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUsposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube