Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Povabilo je bilo s 3. 5. 2017 zaprto za vzhodno Slovenijo, za zahodno Slovenijo ostaja odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.

Program Prvi izziv 2015 sofinancira Evropska unija iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 21. 7. 2016.

Za leti 2016 in 2017 je na voljo 4,4 milijonov EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
 • je 60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Predvidena je vključitev 2.291 brezposelnih mladih, med njimi 1.375 iz vzhodne Slovenije, v usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.


Ciljne skupine brezposelnih

V usposabljanje na delovnem mestu vključimo brezposelne, stare do 29 let oziroma mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Pri vključevanju brezposelnih iz ciljne skupine, ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc, dajemo prednost:

 • brezposelnim, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • brezposelnim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • brezposelnim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
 • brezposelnim, ki so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.

Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Usposabljanje traja:

 • 2 meseca (če se vključi oseba iz ciljne skupine, ki že ima delovne izkušnje) ali
 • 3 mesece (če se vključi oseba iz ciljne skupine, ki je iskalka prve zaposlitve).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 21. 7. 2016)

Obrazec ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 21. 7. 2016)

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda v času uradnih ur.


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu - mladi lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje). 

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite ali imate poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN.


Kako se prijavite?

Tako, da predložite ponudbo na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v vložišče pristojne območne službe

Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe usposabljanja iz predhodne ponudbe že zaključena. V eni ponudbi lahko predlagate več programov.

Ponudbo lahko oddate za omejeno število oseb. Dovoljeno število oseb in pogoji glede zaposlitev po končanem usposabljanju so navedeni v javnem povabilu (5. poglavje).


Do kdaj se prijavite?

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Zaradi porabe sredstev lahko povabilo predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v koledarskem letu, kar bomo objavili tudi na spletni strani.


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb na posameznih območnih službah najdete v javnem povabilu (9. poglavje).

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za usposabljanje na delovnem mestu – mladi. 

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat tedensko na naših območnih službah. 

Če izpolnjujete vse pogoje in določila javnega povabila, se posamezni predlagani programi točkujejo po merilih za ocenjevanje ponudb. Oglejte si merila v javnem povabilu (8. poglavje). 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Seznam izbranih ponudnikov 


Vključevanje kandidatov

 • Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o izvedbi usposabljanja.
 • Po podpisu navedene pogodbe predlaganega kandidata napotite na predhodni zdravniški pregled. Če ga uspešno opravi, se lahko vključi v usposabljanje. 
 • Usposabljanje pričnete potem, ko je kandidat z nami podpisal pogodbo o vključitvi v program, o čemer vas obvestimo. 
 • Udeleženca morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 
 • Usposabljanja se lahko izvajajo najdlje do 30. 9. 2017.

Logotipi

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o usposabljanju in pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS).

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.

Logotip ESS


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja. Povrnemo vam strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša:

 • 370,00 EUR za dvomesečno usposabljanje in
 • 493,00 EUR za trimesečno usposabljanje.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu se kot upravičeni strošek lahko povrnejo le dejanski stroški predhodnega zdravniškega pregleda udeležencev.

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov (za SKIS-klasifikacije, navedene v javnem povabilu) 

Zahtevek za izplačilo, skupaj s specifikacijo k zahtevku, oddate kot eRačun preko:

Če specifikacija kot priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč odgovori na vprašanja (prenovljeno: 28. 12. 2016).

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUsposabljanje na delovnem mestu - mladi

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK