Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Usposabljamo lokalno

Usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice v lokalnem okolju in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne, ki so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj 3 mesece. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb je bilo povabilo zaključeno 28.6.2019 ob 12.00.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 8.5.2018.

Za leti 2018 in 2019 je bilo na voljo 882.000 EUR. 

Predvidena je bila vključitev okrog 390 brezposelnih v usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice pri delodajalcih iz vse Slovenije.
 


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 8.5.2018)

Pri izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori (objavljeno 20.8.2018).
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termini odpiranja po območnih službah so navedeni v javnem povabilu (9. poglavje).

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Usposabljamo lokalno. 

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah. 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. Merila so opredeljena v javnem povabilu (8. poglavje).

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Vključevanje kandidatov

Brezposelni morajo najprej podpisati zaposlitveni načrt, nato uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotite, in še pred začetkom usposabljanja z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program.

Udeležence morate v času usposabljanja obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Ravno tako morate zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. 

Usposabljanja za deficitarne poklice se morajo zaključiti do 30.10.2019.
 


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi programa. Upravičeni strošek izvedbe usposabljanja znaša 493 EUR za udeleženca. 

Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov


Zahtevek za izplačilo oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun.

Ob izdaji zahtevka posredujete Specifikacijo k zahtevku (Obrazec 5) po elektronski ali klasični pošti na naslov glavne pisarne pristojne območne službe oziroma jo tam osebno oddate. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenega stroška, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.
 


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUsposabljamo lokalno

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube