Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni ali so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb se je javno povabilo zaključilo 31.3.2020.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 15. 6. 2018, spremenili 20. 11. 2018 in 20. 12. 2019.

Za leta od 2018 in 2021 je na voljo 764.000 EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
 • je 55 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 45 %,  pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je zaposlitev 137 brezposelnih iz vse Slovenije.

Poglejte si opis programa.
 


Ciljna skupina brezposelnih:

S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki se bodo po vključitvi v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice, ponovno aktivirale na trgu dela in vam jih predlagamo za vključitev. 

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo upoštevate postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. 

Poglejte si predstavitev javnega povabila in celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 


Višina subvencije za zaposlitev:

 • 4.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
   
 • sorazmerno manj:

  ¤ 
  ​za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, 

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno.

Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve, ste upravičeni do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini (4.000 EUR), skupaj torej največ 8.000 EUR.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno:15. 6. 2018, spremenjeno 22. 11. 2018 in 20. 12. 2019)

Obrazec Ponudba, ki jo lahko izpolnite le elektronsko na našem Portalu za delodajalce (objavljeno: 15.6.2018, spremenjen 20. 11. 2018 in 20.12.2019)

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.

Dokumentacijo javnega povabila lahko prevzamete tudi osebno v glavnih pisarnah na naših območnih službah v času uradnih ur.  
 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila (6. poglavje).

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo pri nas objavite prosto delovno mesto, na katerem navedete, da želite zaposlovati v okviru tega programa. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1 (Sporočilo o prostem delovnem mestu), ki ga pošljete na pristojno območno službo.

Pri tem upoštevate postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto, na katerega vam napotimo kandidate iz ciljne skupine brezposelnih. Po izteku roka za prijavo kandidatov nas obvestite o izboru. 
 

2. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko predložite šele po opravljenem postopku izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Na javno povabilo se prijavite tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 22.6.2018 od 10:00 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.3.2020 do 11:00, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Povabilo lahko zaradi porabe sredstev predčasno zapremo, za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo v okviru koledarskega leta, kar objavimo na spletni strani. 

Javno povabilo je torej odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo) oziroma najkasneje do skrajnega roka za oddajo ponudb. 

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Odpiranje poteka ob sredah ob 10:00 na naši Centralni službi v Ljubljani.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletni strani.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnava strokovna komisija na naši centralni službi praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) zaposlite:

 • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

6. O nameravanem podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za nadaljnjih najmanj 6 mesecev nas morate obvestiti najkasneje 15 dni pred iztekom prvih 6 mesecev zaposlitve vključene osebe.
 


Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbo o zaposlitvi obvezno vključite naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
 


Izplačilo subvencije:

Subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v enkratnem zneskuIzplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. 

Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Zahtevek nam predložite:

 • za prvo subvencijo (4.000 EUR) praviloma v 30-ih dneh po zaposlitvi brezposelne osebe,
 • za drugo subvencijo (4.000 EUR) praviloma v 30-ih dneh po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Ob zahtevku za izplačilo prve subvencije pošljite kopijo pogodbe o zaposlitvi na elektronski ali klasični naslov centralne službe. V sporočilu navedite tudi številko pogodbe, ki se nahaja na zadnji strani nad podpisom. Več o oddaji eRačuna si preberite v vzorcu pogodbe o izvedbi projekta, ki je del javnega povabila.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.
 


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUčne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube