Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je bilo zaključeno z dnem 31. 12. 2018.

Usposabljanje na delovnem mestu 2017 - 2018

Zaprtje javnega povabila 

Rok za oddajo ponudb se je iztekel 31.12.2018. Do 18.1.2019 je predvidena objava novega javnega povabila Učne delavnice 2019.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 18.12.2017.

Na voljo je bilo okvirno 1,86 milijona EUR, od katerih: 

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 55 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 45 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

V učne delavnice 2018 je bila predvidena vključitev okrog 270 brezposelnih pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva iz vse Slovenije.

Poglejte si opis programa.
 


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno specifične kompetence.

Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice. Udeležencu pomaga premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedene učne delavnice, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Poglejte si predstavitev javnega povabila.
 


Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (spremenjeno: 26. 3. 2018)

Obrazec ponudba, skupaj z obrazcem za opremo ponudbe 

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.
 


 

Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za učne delavnice. 

Ponudbe odpira in obravnava strokovna komisija praviloma enkrat na teden na naši centralni službi, in sicer v četrtek ob 9.00. 

Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje in določila javnega povabila ter pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. Oglejte si merila v javnem povabilu (7. poglavje).

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic. Povrnemo vam:

  • mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa 
  • strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Udeležencem učne delavnice izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Pri izvajanju učnih delavnic in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Poročilo o pridobljenih veščinah, znanjih in spretnostih udeleženca

Mesečni zahtevek za izplačilo skupaj s specifikacijo oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije glede dokumentacije, s katero dokazujete izvedbo učne delavnice in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi.
 


Logotipi

Pri informiranju in komuniciranju o projektu ravnajte v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi na www.eu-skladi.si. Vključite informacijo, da projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logotip ESS

 


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUčne delavnice: praktično usposabljanje

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube