Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je bilo zaključeno z dnem 31. 12. 2018.

Usposabljanje na delovnem mestu 2017 - 2018

Zaprtje javnega povabila 

Rok za oddajo ponudb se je iztekel 31. 12. 2018

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 18. 12. 2017.

Na voljo je bilo okvirno 1,86 milijona EUR, od katerih: 

  • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
  • je 55 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 45 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

V učne delavnice 2018 je bila predvidena vključitev okrog 270 brezposelnih pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva iz vse Slovenije.

Poglejte si opis programa.
 


Na kratko o povabilu

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.  

Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem internem in zunanjem mentorstvu praktično usposablja praviloma polni delovni čas.

Interni mentor lahko hkrati usposablja največ dve osebi. Opraviti mora najmanj 60 ur mentorstva na mesec s ciljem, da udeleženec pridobiva znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, torej delovno specifične kompetence.

Zunanji mentor mora opraviti najmanj 12 ur mentorstva v celotnem obdobju učne delavnice. Udeležencu pomaga premagovati težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir ipd.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedene učne delavnice, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

 


Podlage:

Izvedba javnega povabila in pogodbenih obveznosti glede praktičnih usposabljanj v Učnih delavnicah je temeljila na naslednjih dokumentih:

Besedilo javnega povabila (spremenjeno: 26. 3. 2018)

Pogosta vprašanja in odgovori (v pomoč pri izvajanju pogodbenih obveznosti)


 

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Ste bili izbrani na javnem povabilu?  Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic. Povrnemo vam:

  • mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa 
  • strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.  

Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Udeležencem učne delavnice izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Pri izvajanju učnih delavnic in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Poročilo o pridobljenih veščinah, znanjih in spretnostih udeleženca

Mesečni zahtevek za izplačilo skupaj s specifikacijo oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Podrobnejše informacije glede dokumentacije, s katero dokazujete izvedbo učne delavnice in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi.
 


Logotipi

Pri informiranju in komuniciranju o projektu ravnajte v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi na www.eu-skladi.si. Vključite informacijo, da projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logotip ESS

 


Kontaktna oseba 

Za dodatna pojasnila glede izvedbe povabila sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiUčne delavnice: praktično usposabljanje

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube