Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih, ki še niso dopolnili 30 let. Subvencijo prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb se je javno povabilo zaključilo: 30.6.2021.

Evropski socialni skladJavno povabilo smo objavili 1.4.2020 ter podaljšali 24.6.2020, 30.7.2020, 11.11.2020 in 19.2.2021. 

Na voljo je 12,1 milijonov EUR, ki jih:

  • sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
  • približno 60 % namenjamo za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. 

Predvidena je subvencionirana zaposlitev 2.420 mladih brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.

Poglejte si opis programa
 


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 1.4.2020, spremenjeno: 24.6.2020, 30.7.2020, 11.11.2020 in 19.2.2021)

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Pri izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termini odpiranja po posameznih območnih službah so navedeni v 9. poglavju javnega povabila.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja. 

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so elektronsko oddane, pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Delodajalci nam predložite ponudbo na Portalu za delodajalce. Po preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega povabila vam napotimo kandidate za zaposlitev.

2. Izberete kandidata in nas o tem obvestite. 

3. Z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

4. Nato tudi kandidat z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

5. Izbranega kandidata morate zaposliti:

  • v 30-ih dneh potem, ko z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program, ki jo kandidat podpiše z nami.

6. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

7. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

8. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce, ki je podlaga za izplačila.
 


Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti naslednje besedilo:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
 


Izplačilo subvencije:

Mesečno subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 24 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve. 

Polni mesec zaposlitve pomeni:

  • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu (primer od 1.10.2020 do 31.10.2020),
  • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Kadar prvi in zadnji mesec nista polna meseca zaposlitve, se sorazmerni del za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedemo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in predložitvi obrazcev REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS).

Prvo nakazilo se izvede na podlagi ustrezne pogodbe o zaposlitvi vključene osebe, ki jo predložite na našem Portalu za delodajalce. Pri tem vam je na voljo Priročnik za oddajo pogodbe o zaposlitviZahtevka za izplačilo (eRačuna) vam ni treba oddati.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom prve in druge mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja morate zagotoviti po veljavni delovnopravni zakonodaji.
 


Kontaktne osebe:

Pri izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.

Za dodatna pojasnila vam je na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiTrajno zaposlovanje mladih 2020

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube