Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2022

Izbor programov javnih del za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2022. Povabilo je odprto od 24. novembra. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva.

Javno povabilo smo objavili 16.11.2021. Na voljo je 4 milijone EUR iz proračuna RS. Okvirno število možnih vključitev je 350 dolgotrajno brezposelnih.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del na področju socialnega varstva.
 


Delno zaprtje javnega povabila

Zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev v okviru kvot posameznih območnih služb smo zaprli javno povabilo za naslednje območne službe:

2.12.2022

 • Celje
 • Nova Gorica
 • Novo mesto
 • Maribor
 • Murska Sobota
 • Ptuj in
 • Velenje
   

Priprava in oddaja ponudb

Pomembna novost je, da ponudbo za javna dela pripravite in elektronsko oddate na Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe (spremenjeno 1.12.2021).

Priprava ponudbe je možna od objave javnega povabila, to je od 16.11.2021.

Oddaja ponudbe je možna od odprtja javnega povabila, to je od 24.11.2021, vsak dan, do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2022, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. Registracijo opravite na Portalu za delodajalce. Brez registracije ne boste mogli pripraviti in oddati ponudbe za javna dela. 

Za pomoč pri registraciji vam je na voljo naš Kontaktni center.
 


Dokumentacija javnega povabila 

Javno povabilo opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila, skupaj z vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela 

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela 

Financiranje javnih del po občinah

 


Obravnava ponudb

Odpiranja prejetih ponudb so običajno enkrat na teden in so praviloma javna, razen če je število prejetih ponudb veliko. 

Če odpiranje ni javno ali se predvideni termin spremeni, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj  za javna dela Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid 19 za leto 2022. Ponudbe obravnavajo strokovne komisije na območnih službah.

Zaradi upoštevanja navodil epidemiološke stroke odpiranja do spremenjene situacije ne bodo javna.

Na Portalu za delodajalce lahko spremljate obravnavo vaše ponudbe.

S potrditvijo oddaje ponudbe vam aplikacija pokaže datum oddaje ponudbe ter njen status:

 • v urejanju pomeni, da ponudba še ni oddana;
 • poslano pomeni, da ste ponudbo poslali v obravnavo na Zavod;
 • v obravnavi pomeni, da je komisija ponudbo odprla, a o njej še ni odločila;
 • v dopolnjevanju pomeni, da je komisija ponudbo pregledala in zahteva pojasnitev, ki jo boste lahko oddali preko portala;
 • sprejeta pomeni, da je ponudba sprejeta in boste po e-pošti (na naslov, ki ste ga navedli v ePonudbi) prejeli obvestilo o sprejemu ponudbe. Pogodba o izvajanju programa javnega dela bo čakala na Portalu, da jo sprintate, podpišete, pridobite podpis tudi naročnika ter jo vrnete preko Portala Zavodu;
 • ni sprejeta pomeni, da ponudba ni sprejeta, razlog bo naveden v obvestilu o nesprejemu, ki ga prejmete s klasično pošto. 

Prejeta in oddana dokumentacija v Portalu za delodajalce.

V seznamu prejetih dokumentov vam aplikacija pokaže dokumente, ki jih prejmete od Zavoda:

 • Poziv za pojasnitev
 • Obvestilo o izboru
 • Pogodba o izvajanju programa javnega dela

V seznamu poslanih dokumentov so dokumenti, ki jih izvajalec pošlje (vrne) Zavodu:

 • Ponudba 
 • Podpisana pogodba o izvajanju programa javnega dela, Aneksi k pogodbi
 • Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z Izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
 • Pogodba o vključitvi v javno delo, če jo je udeleženec podpisal pri izvajalcu. 
   

O javnem povabilu 

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Predmet javnega povabila je izvajanje programa javnega dela Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19. Obsega pomoč pri oskrbi uporabnikov in predstavlja pomožna dela (uporabniku ali drugemu zaposlenemu). Delavec ne opravi procesa samostojno ali pa opravi zgolj del opravil v procesu (ki se lahko razdeli). Za posamezno opravilo niso potrebne posebne kvalifikacije ali kompetence, dela so rutinizirana, dela so dodatna in povezana s potrebami COVID 19.

Dela so povezana z izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil, jih pa udeleženec javnega dela ne izvede samostojno, temveč kot pomoč redno zaposlenemu, ki ga usmerja. Opravilo ne sme biti del cene oskrbe (gre za dela, ki razbremenijo rednega delavca v socialni oskrbi, ki ga v strošku dela plačuje uporabnik, ki prejme kvalitetnejšo storitev, strošek dela javnega delavca je ločeno opredeljen). Programi morajo biti organizirani na način, da udeleženec javnih del zagotavlja pomoč več uporabnikom.

V programu se bodo, kot pomoč zaposlenemu strokovnemu kadru, izvajala dela in opravila v povezavi z:

 • Izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil (skrb za osebno urejenost uporabnikov, pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju zdravstveno nezahtevnih uporabnikov, pomoč pri izvajanju osebne higiene, pomoč pri uporabi ortopedskih pripomočkov ipd). 
 • Pomočjo pri gibanju, premikanju v prostoru, pri orientaciji, spremljanje uporabnikov pri osebnih opravkih, spremstvo pri transferjih uporabnikov, prinašanje hrane iz kuhinje, prenos perila v pralnico, prinašanje pošte, časopisa ipd.
 • Pomočjo pri zlaganju perila, pomoč v gospodinjskih skupinah, serviranje hrane, priprava napitkov, pomivanje posode, postiljanje, urejanje prostora, pomoč pri izvajanju ukrepov za preprečevanje prenosa okužb, ustrezno higiensko vzdrževanje uporabnikovega okolja, razkuževanje in zračenje prostorov, skrb za socialno distanco, pomoč uporabnikom pri izvajanju zaščitnih ukrepov in ravnanj, pomoč pri merjenju temperature. 
 • Pomočjo pri usmerjanju obiskovalcev, posredovanju informacij, pomoč pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s svojci uporabnikov, opozarjanje na zaščitne ukrepe, evidenca opravljenih storitev med delovnim procesom ipd. 
 • Pomočjo pri hišniških opravilih. 
   

Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2022

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube