Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2021

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19 za leto 2021. Povabilo je bilo odprto od 16.12.2020. Povabilo smo zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev zaprli 5.1.2021.

Javno povabilo smo objavili 9.12.2020.

Na javnem povabilu so za izbor programov javnih del na voljo 4 milijoni EUR. Okvirno število možnih vključitev je 950 dolgotrajno brezposelnih.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
 


Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom  

 


O javnem povabilu ...

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področju socialnega varstva. Izvajalci lahko oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Predmet javnega povabila je izvajanje programa javnega dela Pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID 19. Obsega pomoč pri oskrbi uporabnikov in predstavlja pomožna dela (uporabniku ali drugemu zaposlenemu). Delavec ne opravi procesa samostojno ali pa opravi zgolj del opravil v procesu (ki se lahko razdeli). Za posamezno opravilo niso potrebne posebne kvalifikacije ali kompetence, dela so rutinizirana, dela so dodatna in povezana s potrebami COVID 19.

Dela so povezanna z izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil, jih pa udeleženec javnega dela ne izvede samostojno, temveč kot pomoč redno zaposlenemu, ki ga usmerja. Opravilo ne sme biti del cene oskrbe (gre za dela, ki razbremenijo rednega delavca v socialni oskrbi, ki ga v strošku dela plačuje uporabnik, ki prejme kvalitetnejšo storitev, strošek dela javnega delavca je ločeno opredeljen). Programi morajo biti organizirani na način, da udeleženec javnih del zagotavlja pomoč več uporabnikom.

V programu se bodo, kot pomoč zaposlenemu strokovnemu kadru, izvajala dela in opravila v povezavi z:

  • Izvajanjem pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil (skrb za osebno urejenost uporabnikov, pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju zdravstveno nezahtevnih uporabnikov, pomoč pri izvajanju osebne higiene, pomoč pri uporabi ortopedskih pripomočkov ipd). 
  • Pomočjo pri gibanju, premikanju v prostoru, pri orientaciji, spremljanje uporabnikov pri osebnih opravkih, spremstvo pri transferjih uporabnikov, prinašanje hrane iz kuhinje, prenos perila v pralnico, prinašanje pošte, časopisa ipd.
  • Pomočjo pri zlaganju perila, pomoč v gospodinjskih skupinah, serviranje hrane, priprava napitkov, pomivanje posode, postiljanje, urejanje prostora, pomoč pri izvajanju ukrepov za preprečevanje prenosa okužb, ustrezno higiensko vzdrževanje uporabnikovega okolja, razkuževanje in zračenje prostorov, skrb za socialno distanco, pomoč uporabnikom pri izvajanju zaščitnih ukrepov in ravnanj, pomoč pri merjenju temperature. 
  • Pomočjo pri usmerjanju obiskovalcev, posredovanju informacij, pomoč pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s svojci uporabnikov, opozarjanje na zaščitne ukrepe, evidenca opravljenih storitev med delovnim procesom ipd. 
  • Pomočjo pri hišniških opravilih.
     

Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela za pomoč pri omilitvi posledic epidemije – leto 2021

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube