Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2020

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2020. Povabilo je odprto od 15.1.2020 do porabe sredstev, najdlje do 30.4.2020.

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. Javno povabilo bo neprofitnim delodajalcem omogočilo sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se bodo lahko izvajali na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Izvajalci bodo lahko oddali ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal.


Na kratko o povabilu

Javno povabilo, ki smo ga objavili na naši spletni strani  24. 12. 2019, smo spremenili 16. 1. 2020. 

Sprememba se nanaša na povečanje okvirne višine sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega povabila in sicer z 9 milijonov EUR na 22,3 milijonov EUR. Ustrezno se povišajo okvirne kvote razpoložljivih sredstev po območnih službah zavoda. Skladno z večjim obsegom sredstev se spremeni tudi okvirno število možnih vključitev dolgotrajno brezposelnih, in sicer s 1.500 na 4.400 oseb.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije

Nekatere novosti:

  • na javnem povabilu bodo lahko kandidirali le izvajalci, ki imajo s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa;
  • predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za 2 sklopa programov: s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga);
  • v programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod. V programe javnih del iz področij Kataloga (1, 2, 3, 4, in 6) se lahko vključujejo izključno dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči;
  • v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del se je spremenil delež financiranja plač, ki ga zagotavlja Zavod.

Vsako leto je na javno povabilo prijavljenih več programov javnih del, kot jih lahko financira država. Tudi letos računamo na izvajalce, ki so družbeno odgovorni in bodo dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu. 
 


Katalog programov javnih del za leto 2020

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2020 (objavljen: 24.12.2019)  
 


Dokumentacija javnega povabila

Javno povabilo opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila, skupaj z obrazci za prijavo in vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela (objavljeno: 24.12.2019)  

Besedilo spremembe javnega povabila, skupaj z obrazci in vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela (objavljeno 16. 1. 2020)

Obrazec Ponudba z obrazcem Oprema ponudbe 

Obrazec Program javnega dela za leto 2020

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2020

Financiranje javnih del po občinah 


Pri pripravi ponudbe na javno povabilo so vam lahko v pomoč tudi Odgovori na vprašanja ponudnikov (dopolnjeno: 10. 1. 2020).


Pogoji za prijavo in oddaja ponudb

Ponudbe lahko predložite od 15. 1. 2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2020 do 13:00.

Ponudbe, ki bodo prejete pred dnevom odprtja javnega povabila ali na dan odprtja, vendar pred objavljeno uro odprtja javnega povabila, bodo zavržene.

Ponudba mora biti oddana osebno ali po pošti izključno na naslov naše območne službe, kjer se bo program izvajal.

Pogoje za kandidiranje si lahko preberete v 4. poglavju javnega povabila. 


Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. 
Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj za javno povabilo.

V OS Ljubljana in Ptuj bo prvo odpiranje dne 20.1.2020 in ne bo javno.

V OS Celje odpiranje dne 20.1.2020 in ne bo javno.


Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Izdali smo zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2020

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube