Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2019

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2019. Povabilo smo zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev zaprli 7.1.2019.

Zapiranje javnega povabila

Zaradi razdelitve sredstev objavljamo zaprtje javnega povabila po posameznih sklopih na naslednjih območnih službah. 
 

Sklop CE KP KR LJ MB MS
soc.-varst. podr.
18.12.
​2018
17.12.
​2018
17.12.
​2018
24.12.
2018
18.12.
2018
21.12.
2018
prog. za osebe s
I.–IV. ravn. izobr.
18.12.
​2018
17.12.
​2018
17.12.
​2018
24.12.
2018
17.12.
​2018
21.12.
2018
druga podr.
18.12.
​2018
17.12.
​2018
21.12.
2018
24.12.
2018
17.12.
​2018
21.12.
2018

 

Sklop NG NM PT SE TR VE
soc.-varst. podr.
18.12.
​2018
28.12.
2018
18.12.
​2018
7.1.
2019
14.12.
2018
18.12.
2018
prog. za osebe s
I.-IV. ravn. izobr.
18.12.
​2018
28.12.
2018
21.12.
2018
7.1.
2019
14.12.
​2018
18.12.
​2018
druga podr.
18.12.
​2018
28.12.
2018
20.12.
2018
20.12.
2018
14.12.
​2018
18.12.
​2018

 


Na kratko o povabilu

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani  23.11.2018. 

Za izvajanje programov javnih del je na voljo 15 milijonov EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 

V programe bomo vključili predvidoma 2.800 dolgotrajno brezposelnih. 

Vsako leto je na javno povabilo prijavljenih več programov javnih del, kot jih lahko financira država. Tudi letos računamo na izvajalce, ki so družbeno odgovorni in bodo dali priložnost brezposelnim, ki jim je treba posvetiti veliko pozornosti ter zagotoviti dodatno pomoč in usposabljanje, da bodo lahko uspešni pri delu. 

Na javnem povabilu izbiramo programe na področjih iz Kataloga programov javnih del: 1 – kmetijstvo, 2 – vzgoja in izobraževanje, 3 – okolje in prostor, 4 – kultura, 5 – socialno varstvo in 6 – drugi programi javnih del. 
 


Katalog programov javnih del za leto 2019

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del za leto 2019 (objavljen: 23.11.2018)
 


Dokumentacija javnega povabila

Javno povabilo opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila, skupaj z obrazci za prijavo in vzorcem pogodbe o izvajanju javnega dela (objavljeno: 23.11.2018)

Obrazec Ponudba z obrazcem Oprema ponudbe 

Obrazec Program javnega dela za leto 2019

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2019

Financiranje javnih del po občinah
 

Pri pripravi ponudbe na javno povabilo so vam lahko v pomoč tudi Odgovori na vprašanja ponudnikov (popravljeno 4. 12. 2018).


Ste bili izbrani na javnem povabilu 

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2019 (spremenjeno: 7. 1. 2019). Seznam bomo tedensko dopolnjevali z novo izbranimi ponudbami.

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za februar omogočili vnos zahtevkov do 8. 3. 2019 in zagotovili izplačilo 15. 3. 2019.

Za oddajo zahtevkov smo pripravili Priročnik za vnos podatkov na portalu za delodajalce. Ta priročnik vam bo v pomoč pri vnosu podatkov, ki so podlaga za pripravo zahtevka za sofinanciranje stroškov programov javnih del. Objavljamo tudi vprašanja in odgovore glede obračuna. 


Aktualno:

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2019 na spletni strani.
• Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
 
• Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 
• Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
 
• Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 
• Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
 
• Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2019 in znaša 886,63 EUR. Zaradi spremenjene višine minimalne plače ni potrebno sklepati aneksov k pogodbi o zaposlitvi z udeleženci. 
 
• Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 1. 3. 2019): nova višina kilometrine za februar znaša 0,0968 EUR,  višina regresa za prehrano pa od 1. 1. 2019 znaša 3,81 EUR.
 
• Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 
• Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 01.03. 2019 znaša 941,67 EUR (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 EUR).


Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2019  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom  


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina

Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.

Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2019

Soglasje (vzorec obrazca)


Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Izdali smo zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2019

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube