Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2018

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2018. Povabilo je bilo odprto od 10.11.2017 do 30.4.2018.

Ste bili izbrani na javnem povabilu

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2018 (objavljeno: 28. 2. 2018). 
 

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov:

Obveščamo vas, da bomo za december omogočili vnos zahtevkov do 10. 1. 2019 in zagotovili izplačilo 15. 1. 2019.

Za oddajo zahtevkov smo pripravili Priročnik za vnos podatkov na portalu za delodajalce. Ta priročnik vam bo v pomoč pri vnosu podatkov, ki so podlaga za pripravo zahtevka za sofinanciranje stroškov programov javnih del. Objavljamo tudi vprašanja in odgovore glede obračuna. 
 

Oddaja poročil:

Finančno in vsebinsko poročilo o izvajanju javnega dela z možnostjo elektronskega podpisa nam obvezno posredujte na portalu za delodajalce.

Pred oddajo finančnega poročila preverite, ali ste oddali vse zahtevke za zaključeno pogodbo o izvajanju programa javnega dela. Poglejte Navodilo za oddajo poročila (popravljeno: 16. 1. 2018).

Oddano poročilo je potrebno elektronsko podpisati, za kar si lahko že danes namestite komponento za podpisovanje: Namesti komponento. V pomoč so vam navodila za namestitev
 


Aktualno:

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2018 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015 in 75/2017).
   
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
   
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. 2. 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013). 
   
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
   
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 
   
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2018 in znaša 842,79 EUR. Zaradi spremenjene višine minimalne plače ni potrebno sklepati aneksov k pogodbi o zaposlitvi z udeleženci. 
   
 • Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 28. 12. 2018): nova višina kilometrine za december znaša 0,0981 EUR (popravljeno 28.12.),  višina regresa za prehrano pa od 1. 7. 2018 znaša 3,88 EUR.
   
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
   
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2019, znaša 911,09 EUR (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 1.626,95 EUR).
   

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2018  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom

 


Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina


Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.

Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2018

Soglasje (vzorec obrazca)

 


Podlage za izvajanje

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del

Javna dela v Sloveniji izvajamo že več kot 25 let. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.
 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2018

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube