Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2016 – prvo javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na prvem javnem povabilu za izbor programov za leto 2016. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb smo povabilo zaprli 7. 10. 2016.

Ste bili izbrani na javnem povabilu:

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2016 (objavljeno: 6. 1. 2016).
 

Finančno poročilo:

NOVA STORITEV NA PORTALU ZA DELODAJALCE
 

V ponedeljek, 23. 1. 2017, ob 12:00 bomo na Portalu za delodajalce, v storitvi Programi zaposlovanja, omogočili oddajanje vsebinskih in finančnih poročil za javna dela.

Oddano poročilo je potrebno elektronsko podpisati, za kar si lahko že danes namestite komponento za podpisovanje.

Namesti komponento

Za namestitev komponente vam bodo v pomoč navodila. V nadaljevanju poglejte tudi Navodila za oddajo poročil na portalu

Za pomoč pri namestitvi podpisne komponente ali pripravi poročil se lahko obrnete na naš Kontaktni center:

Pred oddajo finančnega poročila preverite, ali ste oddali vse zahtevke za zaključeno pogodbo o izvajanju programa javnega dela za leto 2016. (objavljeno: 20. 1. 12017)
 

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov:

Obveščamo vas, da bomo v januarju omogočili vnos zahtevkov do 9. 1. 2017 in zagotovili izplačilo 13. 1. 2017.

Za oddajo zahtevkov smo pripravili Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za javna dela na Portalu za delodajalce. Ta priročnik vam bo v pomoč pri vnosu podatkov, ki so podlaga za pripravo zahtevka za sofinanciranje stroškov programov javnih del.

Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za javna dela na Portalu za delodajalce (dopolnjen: 10. 12. 2015).

Objavljamo tudi vprašanja in odgovore, povezane z obračunom, ki jih dnevno dopolnjujemo (spremenjeno: 29. 1. 2016).
 

Aktualno:

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2016 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015).
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
   
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013).
   
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
   
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2015 in znaša 790,73 EUR. Višino kilometrine in strošek prehrane objavljajmo mesečno.

  Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 23. 12. 2016): nova višina kilometrine za december znaša 0,0996 EUR, nova višina regresa za prehrano pa od 1. 7. 2016 znaša 3,71 EUR.
   
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

  Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove (52 % povprečne plače), se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Za vsa izplačila od 1. 3. 2016 znaša najmanjša predpisana osnova 52 % povprečne plače leta 2015, to je 809,06 EUR.
   

Navodila za izvajanje programov:

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2016  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del (popravljena: 11. 1. 2016, popravek se nanaša na višino regresa za letni dopust)

Izjava za povračilo stroškov prevoza

Navodilo za izpolnitev izjave za povračilo stroškov prevoza

Obrazec Vsebinsko poročilo


Pravne podlage:

Javno povabilo za izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta na voljo:


Zbornik javnih del:

Javna dela v Sloveniji izvajamo že 25 let. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.
 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2016 – prvo javno povabilo

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK