Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2016/2017 – pomoč pri obnovi in sanaciji gozdov po žledolomu

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v javnih delih za pomoč pri obnovi in sanaciji gozdov po žledolomu. Zaradi izteka roka za predložitev ponudb smo povabilo zaprli: 2. 8. 2016.

Na kratko o povabilu:

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 17. 6. 2016. 

Za izvajanje programov javnih del je na voljo okvirno 1,572 milijona EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 

V programe bomo vključili predvidoma 100 brezposelnih, ne glede na trajanje njihove prijave v evidenci brezposelnih. 


Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del na javnem povabilu (objavljeno: 6.7.2016).
 

ODDAJA ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV:
 

Obveščamo vas, da bomo v januarju omogočili vnos zahtevkov do 9. 1. 2018 in zagotovili izplačilo 15. 1. 2018.

Za oddajo zahtevkov smo pripravili Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za javna dela na Portalu za delodajalce. Ta priročnik vam bo v pomoč pri vnosu podatkov, ki so podlaga za pripravo zahtevka za sofinanciranje stroškov programov javnih del.

Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za javna dela na Portalu za delodajalce (dopolnjen: 10. 12. 2015).

Objavljamo tudi vprašanja in odgovore, povezane z obračunom, ki jih dnevno dopolnjujemo (spremenjeno: 29. 1. 2016).
 

AKTUALNO:
 

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2016 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015).
   
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
   
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013).
   
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
   
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2015 in znaša 790,73 EUR. Višino kilometrine in strošek prehrane objavljajmo mesečno.

  Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 19. 12. 2017): nova višina kilometrine za december znaša 0,1032 EUR, nova višina regresa za prehrano pa od 1. 1. 2017 znaša 3,68 EUR.
   
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

  Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove (52 % povprečne plače), se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Za vsa izplačila od 1. 3. 2016 znaša najmanjša predpisana osnova 52 % povprečne plače leta 2015, to je 809,06 EUR.
   

Navodila za izvajanje programov:

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2016  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza

Navodilo za izpolnitev izjave za povračilo stroškov prevoza

Obrazec Vsebinsko poročilo


Pravne podlage:

Izbor programov javnih del temelji na naslednjih dokumentih:


Kontaktna oseba:

Za dodatna pojasnila sta na voljo:


Zbornik javnih del:

Javna dela v Sloveniji izvajamo že 25 let. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2016/2017 – pomoč pri obnovi in sanaciji gozdov po žledolomu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube