Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delovni preizkus 2018/2019

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb, se je javno povabilo zaključilo 31. 12. 2019 ob 23.59 uri.

Javno povabilo smo objavili 1. 8. 2018 ter spremenili 4. 1. 2019, 4. 3. 201921. 8. 2019 in 22. 10. 2019

Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 8. 8. 2018 od 9.00.

Na voljo je skupaj 2,1 milijona EUR iz slovenskega proračuna.

Predvidena je vključitev 2.000 brezposelnih, ki so prijavljeni pri Zavodu.
 


Na kratko o povabilu

Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Povrnemo vam upravičene stroške delovnega preizkusa, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.

Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.

Poglejte si predstavitev javnega povabila.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila z dokumentacijo (zadnja sprememba s čistopisom povabila: 22. 10. 2019) 

Obrazec Ponudba lahko izpolnite in oddate le elektronsko na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori (objavljeno: 3. 10.  2018).
 


Kako in do kdaj se prijavite?

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Opredeljeni so v 5. poglavju javnega povabila. 

Prijavite se tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Vložite jo lahko od 8. 8. 2018 od 9.00 do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 12. 2019 do 23.59, ko se izteče končni rok za vložitev ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo bomo objavili na spletni strani.

V eni ponudbi lahko predlagate več delovnih preizkusov. Vložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.
 


Odpiranje in obravnava ponudb

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb (dan v tednu in uro) na posameznih območnih službah najdete v 9. poglavju javnega povabila.

Ponudbe, ki jih vložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za delovni preizkus. 

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila, strokovne komisije po merilih točkujejo vsak posamezni predlagani program delovnega preizkusa. Merila za ocenjevanje ponudb si oglejte v 8. poglavju povabila.

Delodajalce, katerih ponudbe so izbrane, pozovemo k sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa.  

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.  
 


Vključevanje kandidatov

Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo z nami skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega morajo uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega ste jih napotili. Udeležence morate v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Ravno tako morate zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo. 

Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 29. 2. 2020.
 


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek:

  • 278,00* EUR za udeleženca ali
  • samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
    • delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
    • kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog), 
    • kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu zaradi razlogov na svoji strani.

*Znesek velja za ponudbe, prejete od 22. 8. 2019 naprej.

Več informacij o dokumentaciji, s katero dokazujete izvedbo delovnega preizkusa in uveljavljate povračilo stroškov, je na voljo v javnem povabilu in sklenjeni pogodbi.

Pri izvajanju delovnega preizkusa in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:


Zahtevek za izplačilo oddate kot eRačun preko:


Kontaktna oseba

Dodatna pojasnila glede prijave: 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiDelovni preizkus 2018/2019

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube