Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delovni preizkus 2017/2018

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb se je javno povabilo zaključilo 31. 7. 2018 ob 13. uri.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 1. 8. 2017.

Na voljo je skupaj 1,9 milijona EUR iz slovenskega proračuna.

Predvidena je vključitev 2.110 brezposelnih, ki so prijavljeni pri Zavodu.


Na kratko o povabilu

Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Povrnemo vam upravičene stroške delovnega preizkusa, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.

Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotoljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.

Poglejte si predstavitev javnega povabila.


Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 1. 8. 2017)

Obrazec Ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 1. 8. 2017)

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori (prenovljeno: 4.4.2018). 


Kako in do kdaj se prijavite?

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Opredeljeni so v 5. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Poglejte si seznam območnih služb.

Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti glavno pisarno pristojne območne službe, do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2018 do 13:00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo bomo objavili na spletni strani.

V eni ponudbi lahko predlagate več delovnih preizkusov. Predložite lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.


Odpiranje in obravnava ponudb

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb (dan v tednu in uro) na posameznih območnih službah najdete v 9. poglavju javnega povabila.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za delovni preizkus. 

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila, strokovne komisije po merilih točkujejo vsak posamezni predlagani program delovnega preizkusa. Merila za ocenjevanje ponudb si oglejte v 8. poglavju povabila.

Delodajalce, katerih ponudbe so izbrane, pozovemo k sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa.  

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov

Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo z nami skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega morajo uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega ste jih napotili. Udeležence morate v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Ravno tako morate zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo. 

Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 31. 10. 2018.


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek:

  • 206 EUR za udeleženca ali
  • samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
    • delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
    • kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog), 
    • kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda ali kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu zaradi razlogov na svoji strani.

Več informacij o dokumentaciji, s katero dokazujete izvedbo delovnega preizkusa in uveljavljate povračilo stroškov, je na voljo v javnem povabilu in sklenjeni pogodbi.

Pri izvajanju delovnega preizkusa in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja (objavljeno: 1. 8. 2017)

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov


Zahtevek za izplačilo skupaj s specifikacijo k zahtevku oddate kot eRačun preko:


Kontaktna oseba

Dodatna pojasnila glede prijave: 

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiDelovni preizkus 2017/2018

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube