Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delovni preizkus

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2017.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 29. 1. 2016. Spremenili smo ga: 7. 9. 2016, 6. 2. 2017, 9. 5. 2017 in 21. 6. 2017.

Četrta sprememba javnega povabila 21. 6. 2017 določa spremenjeno višino sredstev za izvedbo delovnih preizkusov.

Na javnem povabilu je na voljo skupaj 1,7035 milijona EUR iz slovenskega proračuna.

Predvidena je vključitev 1.600 brezposelnih, ki so prijavljeni pri Zavodu.


Na kratko o povabilu

Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Povrnemo vam upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.


Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Več o tem si lahko pogledate v 5. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN. 


Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (spremenjeno: 21. 6. 2017)

Obrazec Ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (spremenjeno: 6. 2. 2017)


Kako se prijavite?

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Poglejte si seznam območnih služb.

Ponudbo lahko oddate vsak dan, od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Če ocenimo, da so na podlagi števila prejetih ponudb razpoložljiva sredstva predčasno porabljena, na spletu objavimo zaprtje javnega povabila, bodisi v celoti bodisi za posamezno območno službo. 

V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko oddate več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe zaključeni vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe.


Odpiranje in obravnava ponudb

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb (dan v tednu in uro) na posameznih območnih službah najdete v 9. poglavju javnega povabila.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za delovni preizkus. 

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila, strokovne komisije po merilih točkujejo vsak posamezni predlagani program delovnega preizkusa. Merila za ocenjevanje ponudb si oglejte v 8. poglavju povabila.

Delodajalce, katerih ponudbe so izbrane, pozovemo k sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa.  

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov 

Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo z nami skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega morajo uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega ste jih napotili. Udeležence morate v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.  

Ponudbo lahko oddate za omejeno število brezposelnih iz ciljne skupine. Dovoljeno število oseb in pogoji glede zaposlitev po končanem delovnem preizkusu so navedeni v 5. poglavju povabila.

Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 31. 10. 2017.


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek:

  • 206 EUR za udeleženca ali
  • samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
    • delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
    • kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog), 
    • kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda.

Več informacij o dokumentaciji, s katero dokazujete izvedbo delovnega preizkusa in uveljavljate povračilo stroškov, je na voljo v javnem povabilu in sklenjeni pogodbi.

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja (spremenjeno: 6. 2. 2017)

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov (za klasifikacije SKIS, navedene v povabilu in obrazcu)

Zahtevek mora biti oddan preko:


Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja

Dodatna pojasnila glede prijave: 

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiDelovni preizkus

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK