Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Aktivni do upokojitve

Subvencija do 11.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Zaradi izteka roka za oddajo ponudb se je javno povabilo zaključilo 30. 6. 2020.

Evropski socialni sklad

Javno povabilo smo objavili 13. 4. 2018 in spremenili glede višine sredstev 30. 8. 2019.

Javno povabilo je bilo zaradi razdelitve sredstev za leto 2019 začasno zaprto od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Ponovno je bilo odprto od 1. 9. 2019.

V obdobju 2018–2020 je na voljo skoraj 9,3 milijonov EUR, od katerih 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija.

Sredstva so razdeljena med kohezijski regiji. Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je vključitev 903 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev do upokojitve.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 13. 4. 2018, spremenjeno 30. 8. 2019)
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

OdpiranjaČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Aktivni do upokojitve.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

  • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

4. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
 


Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
 


Izplačilo subvencije:

Subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v dveh delih na podlagi eRačuna: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Zahtevka za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
  • portala UJPnet eRačun.

Ob zahtevku/eRačunu za izplačilo prvega dela subvencije pošljite tudi elektronsko obliko kopije (sken) pogodbe o zaposlitvi na elektronski ali klasični naslov pristojne območne službe. V sporočilu navedite tudi številko pogodbe, ki se nahaja na zadnji strani nad podpisom. Več o oddaji eRačuna si preberite v vzorcu pogodbe o izvedbi projekta, ki je del javnega povabila

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun
 


Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila sta vam na voljo:

Pri izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč:

Pogosta vprašanja in odgovori

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiAktivni do upokojitve

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube