Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Aktivni do upokojitve

Subvencija 13.000 EUR za zaposlitev starejših brezposelnih iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Z 10.10.2017 smo začasno ustavili zbiranje ponudb. Javno povabilo je predčasno zaključeno zaradi razdelitve sredstev.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 7. 9. 2017.

Na voljo je skupaj 1,43 milijona EUR iz slovenskega proračuna, za subvencionirano zaposlitev 110 starejših brezposelnih iz vse Slovenije.
 


Zaključek javnega povabila

Pri ponovni preučitvi že prejetih ponudb delodajalcev smo ugotovili, da bodo lahko sprejete oziroma izbrane ponudbe, ki smo jih prejeli do 4. 10. 2017 do vključno 00.08.

Delodajalci, ki ste predložili ponudbe, prejete po navedenem terminu, boste obveščeni o nesprejemu ponudbe zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev.

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 


Začasno ustavljeno zbiranje ponudb

Z 10. 10. 2017 je bilo začasno ustavljeno zbiranje ponudb na javnem povabilu.

Glede na vse, že prejete ponudbe smo namreč ocenili, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala za sprejem vseh ponudb za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine.

To pomeni, da po pregledu že prispelih ponudb objavimo bodisi zaprtje javnega povabila bodisi povabimo zainteresirane delodajalce, da nadaljujete oddajo ponudb do objave zaključka povabila oziroma do izteka končnega roka za oddajo ponudb.
 


Vključevanje kandidatov

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije.

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

  • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program,
  • vendar ne kasneje kot 30. 11. 2017.

4. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas oziroma za obdobje do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
 


Izplačilo subvencije

Izplačilo subvencije uveljavljate v dveh delih v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 30. mesec zaposlitve.

Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Če priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.
 


Kontaktna oseba

Za dodatna pojasnila glede pogodbenih obveznosti vam je na voljo Iris Lojevec, skrbnica programa, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.
 


Podlage za izvedbo povabila

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiAktivni do upokojitve

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube