Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Aktivni do upokojitve

Subvencija 13.000 EUR za zaposlitev starejših brezposelnih iz ciljne skupine za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Povabilo je odprto najdlje do 13.10.2017 do 14.45.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 7. 9. 2017.

Na voljo je skupaj 1,43 milijona EUR iz slovenskega proračuna, za subvencionirano zaposlitev 110 starejših brezposelnih iz vse Slovenije.
 


Na kratko o povabilu:

Namenjeno je spodbujanju trajnejšega zaposlovanja starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljni skupini programa in smo vam jih napotili na objavljeno prosto delovno mesto.

Subvencija se izplača v dveh delih: 

  • 10.000 EUR takoj po zaposlitvi osebe, ob pogoju, da njeno zaposlitev ohranite najmanj 24 mesecev;
  • največ 3.000 EUR po izplačani plači za 30. mesec zaposlitve, ob pogoju, da zaposlitev osebe po 24 mesecih ohranite še vsaj 6 mesecev, to je skupaj 30 mesecev. 

Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom. Pri zaposlitvi invalida, ki mu je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom, uveljavljate subvencijo v sorazmerni višini.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma za obdobje do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo upoštevate postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika). 
 


Ciljna skupina brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo osebe v starosti najmanj 55 let, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene več kot 1 mesec.

Pri vključevanju bodo imeli prednost prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali denarne socialne pomoči.
 


Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopek sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, rok za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 7. 9. 2017)

Obrazec Ponudba lahko izpolnite le elektronsko na našem Portalu za delodajalce (objavljeno: 7. 9. 2017). Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah naših območnih služb v času uradnih ur.
 


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, poslujete vsaj eno leto, imate vsaj enega zaposlenega ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 22. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov (subvencij) je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja. 
 


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo pri nas objavite prosto delovno mesto. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1.

Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto, na katerega vam napotimo kandidate iz ciljne skupine brezposelnih. Po izteku roka za prijavo kandidatov nas obvestite o izboru. 

2. Na javno povabilo se prijavite tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 13. 9. 2017 od 10.00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, oziroma najdlje do 13. 10. 2017 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
 


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Termini odpiranja na posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

klicajČe odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo Aktivni do upokojitve.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 
 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije.

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

  • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program,
  • vendar ne kasneje kot 30. 11. 2017.

4. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas oziroma za obdobje do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
 


Izplačilo subvencije:

Izplačilo subvencije uveljavljate v dveh delih v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 30. mesec zaposlitve.

Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Če priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos številke pogodbe v eRačun.
 


Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja:

Za dodatna pojasnila glede prijave sta na voljo:

  • Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni telefon) in
  • Iris Lojevec, skrbnica programa, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.
Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiAktivni do upokojitve

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK