Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda

Subvencija 5.000 EUR za eno letno zaposlitev brezposelnih, ki so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev ali niso imeli dokončanega srednjega strokovnega, poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja. Končni rok za oddajo ponudb na javno povabilo se je iztekel 30. 9. 2014.

Javno povabilo je bilo na naši spletni strani objaviljeno od 17. 4. 2014 do 30. 9. 2014.

V javnem povabilu je bilo za leto 2014 na voljo skupaj 2 milijona EUR sredstev, predvidenih je 400 zaposlitev brezposelnih oseb s pomočjo subvencije, ki se izplača delodajalcem.


Pomembne informacije o povabilu:


DOKUMENTACIJA POVABILA

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 17. 4. 2014)


OBRAVNAVA PONUDB

Poglejte si seznam izbranih ponudb (objavljeno 23. 10. 2014)

Odgovori na vprašanja delodajalcev (objavljeno 3. 6. 2014)

PRIZADETA OBMOČJA

Za prizadeta območja štejejo območja, navedena v Prilogi 5 in Prilogi 7 Sklepa Vlade RS, št. 844-1/2014-52, z dne 28. 3. 2014, ki se nanaša na končno oceno neposredne škode na vodotokih, v gozdu in na gozdnih cestah zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda.

Sklep Vlade RS

Priloga 5, Priloga 7 

Vključevanje kandidatov:

Izbrano brezposelno osebo morate zaposliti v 30 koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije.
Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z brezposelno osebo. Pogodbe o zaposlitvi morajo biti sklenjene najkasneje do 15. 11. 2014.
Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi mora brezposelna oseba z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program.
Po sklenitvi delovnega razmerja osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

Uveljavljanje stroškov in končno poročilo:

Izplačilo subvencije uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Zahtevek za plačilo

Po zaključenem projektu nam poročate na predpisanem obrazcu:

Končno poročilo (objavljeno: 17. 4. 2014)

 

Kontaktna oseba:

Za dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti : Iris Lojevec, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiSubvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube