Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposli me plus

S tem programom smo vam omogočali subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih starejših, invalidov, prebivalcev območij z visoko brezposelnostjo, Romov in dolgotrajno brezposelnih. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je bilo odprto od 14. 3. 2014 do 17.4.2014.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 14. 3. 2014.ESS - Evropski socialni sklad

Na javnem povabilu je za leto 2014 na voljo skupaj 5 milijonov EUR:

  • 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS),
  • 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Predvidenih je 1.000 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača delodajalcem.


Pomembne informacije o povabilu:

DOKUMENTACIJA POVABILA

Na javno povabilo ste se lahko prijavili tako, da ste predložili ponudbo za subvencionirano zaposlitev na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 14. 3. 2014)

 
ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PONUDB

Ponudbe, ki ste jih predložili na javno povabilo, so obravnavale strokovne komisije na naših območnih službah.

Poglejte si Seznam izbranih ponudb (objavljeno: 25. 04. 2014).

Pogodbene obveznosti morate izvajati v skladu s podpisano pogodbo o dodelitvi subvencije in navodili iz javnega povabila.

Vključevanje kandidatov:

Brezposelno osebo ste morali zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. Delovno razmerje je sklenjeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki ste jo podpisali z brezposelno osebo.  

Odgovori na vprašanja: 

Odgovori na vprašanja (objavljeno: 26. 3. 2014)

Logotipi:

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS). Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklenete z brezposelno osebo.

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti tudi celotno besedilo, da projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, skupaj z navedbo operativnega programa, razvojne prioritete, prednostne usmeritve in programa, v okviru katerega sklepate pogodbo.

Logotip ESS

Uveljavljanje stroškov in končno poročilo:

Izplačilo subvencije uveljavljate v sladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Obrazec Zahtevek za plačilo

Končno poročilo nam predložite v 30-ih dneh po zaključku subvencionirane zaposlitve za vsako brezposelno osebo, ki ste jo zaposlili s pomočjo subvencije. Poročilo posredujete naši pristojni območni službi na predpisanem obrazcu iz javnega povabila. Obrazec mora biti pravilno in v celoti izpolnjen, s podpisom in žigom (če z njim poslujete).

Obrazec Končno poročilo (objavljeno: 14. 3. 2014)

Kontaktna oseba:

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila glede izvajanja pogodbenih obveznosti:
Martina Stanonik, skrbnica programa v naši Centralni službi,
elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si.

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiZaposli me plus

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube