Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Asistentka/Asistent bom 2013-2014

Ohranitev ali odpiranje novih delovnih mest za izvajanje osebne asistence invalidom. S subvencioniranjem delovnih mest pri invalidskih ali humanitarnih organizacijah in društvih. Javni razpis je bil zaključen 30. 11. 2012.

Javni razpis je bil objavljen 9. 11. 2012 v Uradnem listu RS (84/2012).

Za obdobje 2013–2015 je predvidenih okvirno 270 zaposlitev na subvencioniranih delovnih mestih za izvajanje osebne asistence.

Zadnji termin za oddajo vlog se je iztekel: 30. 11. 2012 ob 12. uri (Sklop B – odpiranje novih delovnih mest).

Odpiranje prejetih vlog v okviru Sklopa B zaradi njihovega velikega števila ne bo javno (objavljeno: 30. 11. 2012).


Ste bili izbrani na razpisu?

Seznam izbranih vlagateljev:

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev (objavljeno: 18. 12. 2012).

Sklepanje pogodb: 

Pogodba o izvedbi programa, ki jo podpišete z nami, mora biti sklenjena do 31. 12. 2012.

Na podlagi tega sklenete pogodbo o zaposlitvi z osebnimi asistenti in asistentkami, katerih imena so navedena na seznamu, ki je priložen pogodbi o izvedbi programa.

V okviru Sklopa A (ohranitev delovnih mest) morate osebne asistente ali asistentke zaposliti na subvencioniranih delovnih mestih s 1. 1. 2013.

V okviru Sklopa B (odpiranje novih delovnih mest) morate brezposelne osebe zaposliti na subvencioniranih delovnih mestih v 30-ih dneh po sklenitvi pogodbe o izvedbi programa oziroma po dogovoru z nami, najkasneje do 31. 1. 2013.  

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti, za najmanj celotno obdobje subvencioniranja delovnega mesta neprekinjeno, to je do 31. 12. 2014.

Prijavo v obvezna socialna zavarovanja in ohranitev zaposlitve bomo preverjali z vpogledom v podatke iz uradnih evidenc.  

Uveljavljanje stroškov:

Dodeljena sredstva po pogodbi vam izplačamo mesečno za pretekli mesec, na podlagi popolnega in potrjenega mesečnega zahtevka za plačilo. Nanašati se mora na osebne asistente in asistentke, ki so v preteklem mesecu pri vas dejansko opravljali delo v skladu s pogodbo o izvedbi programa in priloženim seznamom.

Zahtevek posredujete naši pristojni območni službi najkasneje do 3. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prvi mesečni zahtevek nam posredujete v 30-ih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Zahtevku morate za vsako subvencionirano delovno mesto priložiti tudi kopijo pogodbe o zaposlitvi osebne asistentke oziroma asistenta. 

Končni rok za predložitev zadnjega mesečnega zahtevka je 3. 2. 2015.

Obrazec Zahtevek za plačilo

POJASNILO GLEDE IZRAČUNA UPRAVIČENIH STROŠKOV

Pogodba o izvedbi programa (8. člen) določa, da Zavod izplača upravičene stroške programa na podlagi zahtevka v sorazmernem mesečnem znesku za pretekli mesec zaposlitve osebe.

Če se torej subvencioniranje delovnega mesta ne prične oziroma ne konča s prvim ali zadnjim dnem v mesecu, vam izplačamo subvencijo v sorazmernem delu glede na število koledarskih dni zaposlitve osebe na subvencioniranem delovnem mestu.

Primer izračuna upravičenih stroškov – za osebo, zaposleno s polnim delovnim časom (40 ur na teden), na dan 31. 1. 2013:

  • maksimalna vrednost subvencije za 40-urni delovni čas / številom koledarskih dni v tekočem mesecu = upravičen sorazmerni del subvencije

ali konkretno

  • 760,00 EUR / 31 dni (januar 2013) = 24,52 EUR za 1 dan zaposlitve.

Odgovori na vprašanja:

Poglejte si odgovore na vprašanja glede izvedbe javnega razpisa.

Kontaktne osebe:

Za vaša podrobnejša vprašanja glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti: Iris Lojevec, skrbnica razpisa v naši centralni službi, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.

Za podpisovanje pogodb in napotitev brezposelnih: strokovni sodelavci na naših območnih službah. Poglejte Seznam kontaktnih oseb.

Podlage:

Izbor in izvajanje programov osebne asistence temeljita na naslednjih dokumentih:

Javni razpis (objavljeno: 9. 11. 2012)

Razpisna dokumentacija (spremenjena: 23. 11. 2012).

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiAsistentka/Asistent bom 2013-2014

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube