Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Iz faksa takoj praksa

Spodbuda 6.000 EUR za prvo zaposlitev visoko izobraženih mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. Končni rok za oddajo ponudb se je iztekel 30. 6. 2015.

ESS - Evropski socialni sklad

Javno povabilo Iz faksa takoj praksa je zaključeno. Vse ponudbe, prispele na Zavod po končnem roku za oddajo ponudb, torej po 30. 6. 2015, se neodprte vrnejo ponudnikom.

Delodajalce vabimo, da si preberete še o drugih finančnih spodbudah za zaposlovanje.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 30. 1. 2015.

Na javnem povabilu je bilo za leto 2015 na voljo skupaj 5 milijonov EUR, od katerih je 85 % sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, preostalih 15 % sredstev pa je bilo zagotovljenih iz slovenskega proračuna. 


Pomembne informacije o povabilu

Z javnim povabilom omogočamo 820 zaposlitev brezposelnim mladim diplomantom s pomočjo spodbude, ki se izplača delodajalcem. Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja najmanj eno leto za polni delovni čas na delovnem mestu, ustreznem ravni izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, mladi širijo in poglabljajo znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Program udejanja cilje Jamstva za mlade, njegova dodana vrednost pa je v povezovanju izobraževanja in potreb trga dela.

Odpiranje in obravnava ponudb

Odpiranje in obravnava ponudb pri strokovnih komisijah na naših območnih službah sta zaključena.

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov (prenovljen: 20. 7. 2015).

Vključevanje kandidatov

Izbrano brezposelno osebo ste lahko zaposlili v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi spodbude, vendar najkasneje do 31. 8. 2015.

Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z brezposelno osebo.

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi je morala brezposelna oseba z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program.

Po sklenitvi delovnega razmerja smo osebo samodejno odjavili iz evidence brezposelnih.

Program izpopolnjevanja

Ob nastopu dela ste morali vključene osebe pisno seznaniti s programom izpopolnjevanja. Izpopolnjevanje oz. pripravništvo, če je tako predvideno, osebi sistematično zagotavljate ves čas zaposlitve. Če je za opravljanje dela predviden strokovni izpit, morate osebo nanj tudi napotiti in ji poravnati stroške opravljanja izpita.

Logotipi

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS). Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklenete z brezposelno osebo.

Logotip ESS

Uveljavljanje stroškov in končno poročilo

Rok za izstavitev zahtevka za izplačilo spodbude se je iztekel.

Priporočila za pripravo potrdila o izpopolnjevanju (objavljena: 30. 1. 2015)

Končno poročilo (objavljeno: 30. 1. 2015)

Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja

Za dodatna pojasnila glede izvajanja pogodbenih obveznosti: Sabina Špehar Pajk, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: sabina.spehar@ess.gov.si.

Vprašanja in odgovori (dopolnjena 12. 5. 2015)

Podlage za izvedbo povabila

Dodelitev spodbud in izvajanje pogodb temelji na naslednjih dokumentih:

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 30. 1. 2015)

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiIz faksa takoj praksa

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube