Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2015 - novo povabilo

Javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 2015 je bilo odprto od 5. 12. 2014 do porabe sredstev 8. 4. 2015.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 4. 12. 2014 in dne 17. 12. 2014 objavili povečanje sredstev za 4 mio EUR. Dne 12. 1. 2015 smo objavili novo povečanje sredstev za 8 mio EUR. Tako je za program na voljo skupaj 33,66 milijona EUR, od tega 1,3 mio EUR za razvojne programe socialnega podjetništva (iz Kataloga pod številko 7.3.).

Sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije. V programe bomo vključili predvidoma 6.000 brezposelnih oseb.

S programom javnih del v letu 2015 vam omogočamo sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del, in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področjih.

Področja javnih del in vsebine programov določa Katalog programov javnih del za leto 2015 (objavljen 4. 12. 2014).

Javna dela lahko izvajate tudi tako, da programe v celoti financira občina. Preberite več o tej možnosti. 


Ste bili izbrani na javnem povabilu?

ODDAJA ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV:
 

Izvajalce programov javnih del obveščamo, da bomo v januarju omogočili vnos zahtevkov do 8.1.2016 in zagotovili izplačilo 15.1.2016.

Za oddajo zahtevkov, ki poteka na spremenjen način smo pripravili Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za Javna dela 2015 preko Portala za delodajalce. Ta priročnik vam bo v pomoč pri vnosu podatkov, ki so podlaga za pripravo zahtevka za sofinanciranje stroškov programov javnih del.

Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za Javna dela 2015 na Portalu za delodajalce (dopolnjen 10. 12. 2015).

Objavljamo tudi vprašanja in odgovore, povezane z obračunom, ki jih dnevno dopolnjujemo (4. 2. 2015).

AKTUALNO:
 

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2015, ki bodo objavljene na spletni strani.

 • Izpis finančnega poročila za posamezen program javnega dela vam je na voljo na Portalu za delodajalce, v storitvi Programi zaposlovanja, Zahtevki za javna dela 2015.

  Ko vstopite v omenjeno aplikacijo, izberite program, na desni kliknite na seznam zahtevkov. Na naslednjem ekranskem oknu imate na desni strani gumb za izdelavo finančnega poročila. Pripravili smo vam izpolnjen obrazec s podatki o naših izplačilih, ki ga dopolnite s podatki izvajalca in naročnika, natisnete, podpišete in pošljete (skenirano ali po pošti) na Zavod, in sicer na območno službo, s katero ste sklenili pogodbo o izvajanju javnega dela.
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. 

 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2015 in znaša 790,73 EUR. Mesečno objavljajmo tudi višino kilometrine in strošek prehrane. 

  Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 26. 01. 2016). 
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je potrebno upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013).
 • Izvajalci javnih del niso oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

  Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove (52 % povprečne plače), se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Za vsa izplačila od 1. 3. 2015 znaša najmanjša predpisana osnova 52 % povprečne plače leta 2014, to je 800,93 EUR.

Seznam izbranih izvajalcev:

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev programov javnih del na novem javnem povabilu za leto 2015 (dopolnjeno: 11. 5. 2015). Seznam se sproti dopolnjuje.

Navodila za izvajanje programov:

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2015 (spremenjeno: 27. 1. 2015). Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del

Izjava za povračilo stroškov prevoza

Navodilo za izpolnitev izjave za povračilo stroškov prevoza

Obrazec Finančno poročilo

Obrazec Vsebinsko poročilo

Kontaktne osebe in odgovori na vprašanja:

Kontaktne osebe za dodatne informacije v zvezi z izvajanjem programov javnih del so: Mojca Ulaga, skrbnica programa v naši Centralni službi, elektronski naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si in sodelavci v našem Kontaktnem centru na brezplačni telefonski številki: 080 20 55.

Podlage za izvajanje javnih del:

Programi javnih del se izvajajo na podlagi naslednjih dokumentov:


IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL, KI JIH V CELOTI FINANCIRA OBČINA:

Občina lahko z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje Zavoda RS za zaposlovanje.

Preberite več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2015 

Soglasje (vzorec obrazca)

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2015 - novo povabilo

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK