Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Prijava in odjava prebivališča

Prijava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je prebivališče, kjer posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov.

Če imate veljavno dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, morate sami prijaviti začasno prebivališče v 3 dneh od dneva naselitve, če se začasno nastanite v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, v kolikor nameravate v tem naselju prebivati več kot 60 dni.

Če ste nastanjeni v objektih, kot so: samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi, zavodi za prestajanje kazni, dislocirani oddelki zavoda oziroma prevzgojni domovi in drugi objekti, prijavno – odjavno obveznost prebivališča izvrši stanodajalec, in sicer v roku 3 dni po vaši nastanitvi, ne glede na čas trajanje nastanitve.

Več informacij o prijavi in odjavi prebivališča in možnosti elektronske prijave in odjave prebivališča dobite na upravnih enotah ali na naslovu spletnega portala e-uprave.
 

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva.

Stalno prebivališče ali spremembo naslova stanovanja prijavite na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Kot tujec lahko prijavite stalno prebivališče le v primeru, če vam je bilo izdano dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Lastnik stanovanjske enote mora biti pri prijavi prisoten.

Na naslov stalnega prebivališča je vezano gospodinjstvo. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok. Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb, zato je potrebno ob prijavi stalnega prebivališča navesti kdo je nosilec gospodinjstva.

Več informacij o prijavi in odjavi prebivališča in možnosti elektronske prijave in odjave prebivališča dobite na upravnih enotah ali na naslovu spletnega portala e-uprave .

Skip Navigation LinksDomovTujciVstop in prebivanje v SlovenijiPrijava in odjava prebivališča

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK