Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje

Aktualni programi za zaposlovanje

Programi so namenjeni predvsem tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi.

Poglejte si aktualne programe.


Subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljivih

Če ste težje zaposljivi brezposelni, lahko delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo za zaposlitev v višini 5.000 EUR.

Več o programu Zaposli.me 6/2014.  


Subvencioniranje zaposlovanja starejših iz vzhodne Slovenije

Če ste brezposelni, stari 50 ali več let in ste brez izobrazbe oz. ste vsaj 12 mesecev brezposelni in imate stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji, lahko delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo za zaposlitev v višini 5.000 EUR.
Več o programu Delovna vključenost starejših oseb 


Programi javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda

Z vključitvijo v program javnih del vam omogočamo zaposlitev pri delodajalcih, ki bodo izvajali dela za odpravo posledic žleda in poplav.

Več o javnem povabilu Pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 


Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda

Če sodite med brezposelne osebe, ki so:prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev ali nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja (tj. za brezposelne s I. do III. ravnjo izobrazbe), lahko delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo za enoletno zaposlitev v višini 5.000 EUR.

Preberite več o ukrepu Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda

 


Javna dela 2014

V javna dela se v letu 2014 lahko vključite le dolgotrajno brezposelni (prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb več kot eno leto). V okviru javnih del vam omogočamo zaposlitev na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področjih.

Preberite več o programih javnih del 2014.


Asistent/Asistentka bom

Želite pomagati invalidom? Jim posvetiti del svojega časa? S programom Asistentka/asistent vam omogočamo ohranitev zaposlitve ali zaposlitev na področju osebne asistence invalidom.  

Preberite več o programu Asistentka/Asistent 2013–2014


Povračilo prispevkov delodajalca – Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let? Imate status invalida? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v občinah Hrastnik, Radeče ali Trbovlje (HRT).

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov – HRT.


Povračilo prispevkov delodajalca – Maribor z okolico 


Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let? Imate status invalida? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Mariboru in njegovi širši okolici.

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov – Maribor z okolico.  


Povračilo prispevkov delodajalca v Pokolpju

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Imate končano ali nedokončano osnovno šolo? Ste starejši od 50 let? Imate status invalida? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pokolpju.

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov v Pokolpju.


Povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju

Ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Ste starejši od 50 let? Ste končali osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo? Z ukrepom povračila prispevkov vam lahko pomagamo do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pomurju.

Preberite več o ukrepu povračila prispevkov v Pomurju.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo vračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev.


Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za mlade

Ste mlajši od 30 let? In najmanj tri mesece prijavljeni med brezposelnimi? Če vas delodajalci zaposlijo za nedoločen čas, lahko za prvi dve leti vaše zaposlitve uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov. Zaposlitev mora biti sklenjena v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014.

Preberite več o oprostitvi plačila prispevkov za mlade.


Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Izpolnjujete starostni pogoj za predčasno upokojitev? Ali pa ste starejši od 60 let? Ostanite aktivni. Delodajalec lahko za vašo zaposlitev uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Tako si olajšate pot do zaposlitve.

Preberite več o oprostitvi plačila prispevkov za starejše.


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Ste mlajši od 26 let? Ali pa starejši od 55 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Davčni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Preverite, ali ste med tistimi, za katere delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlitev invalidov. Olajšavo lahko uveljavljajo pri Davčni upravi RS.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

ncips

Oglasite se v Centru za informiranje in poklicno svetovanje.

CIPS

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Obiščite portal za svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji.

E-SVETOVANJE