Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Priprave na NPK/TPK

Pridobitev znanj in veščin za opravljanje poklica

V program se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi.

Kaj vam program omogoča?

PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK/TPK

Preverjanje in potrjevanje vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje, pridobite javno veljavno potrdilo ali spričevalo. To dokazuje, da ste usposobljeni za opravljanje poklica ali poklicnih nalog.

Potrdilo pridobite za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), spričevalo pa za temeljno poklicno kvalifikacijo (TPK).

PRIPRAVE NA NPK/TPK

Priprave na ugotavljanje in potrjevanje vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

To možnost imate, če se pokaže, da vaša usposobljenost ni zadovoljiva. Zato morate pridobiti potrebna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje poklica ali poklicnih nalog.

STROKOVNO POMOČ

Spremljanje in usmerjanje na vaši poti za pridobitev usposobljenosti.

NE POZABITE:

Nacionalna ali temeljna poklicna kvalifikacija ne pomenita stopnje izobrazbe. Za pridobitev nacionalne ali temeljne poklicne kvalifikacije vam ni treba nazaj v redno šolo.

Kaj vam povrnemo za udeležbo v programu?

PRIPRAVE NA NPK/TPK

Mesečno za pretekli mesec vam lahko povrnemo:

 • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju, znašajo 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 1,10 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Izplača se za usposabljanja, ki trajajo najmanj 100 ur.
PREVERJANJE IN POTRJENVANJE NPK/TPK

Po opravljenem preverjanju vam na podlagi predloženih dokazil lahko povrnemo:

 • Dodatek za prevoz – potni stroški za vašo udeležbo na preverjanju in potrjevanju, znašajo 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja preverjanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Stroške zdravniškega pregleda, ki ga opravite pred preverjanjem in potrjevanjem NPK/TPK. 
 • Stroške preverjanja in potrjevanja NPK/TPK, ki ga opravite. To vam povrnemo, če z izvajalcem preverjanja in potrjevanja ni možno skleniti pogodbe za stroške postopka.

Kaj je NPK?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Tako dokažete svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.

Izvajalce priprav
na ugotavljanje in potrjevanje NPK smo izbrali na podlagi javnega naročila in registra izvajalcev. Z našo pomočjo se lahko udeležite priprav na ugotavljanje in potrjevanje naslednjih NPK:

 • dietni kuhar, pomočnik kuharja, izdelovalec tradicionalnega kruha, peciva in testenin;
 • izdelovalec spletnih strani, oblikovalec spletnih strani;
 • turistični informator, turistični animator;
 • maniker, maser, pediker, vizažist, socialni oskrbovalec;
 • posrednik za nepremičnine;
 • zeliščar, gozdarski sekač;
 • operater na CNC stroju, operater pri prevozu nevarnega blaga;
 • varilec, hišnik …

Kaj je TPK?

Temeljna poklicna kvalifikacija (TPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

TPK potrebujete za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. Z našo pomočjo lahko pridobite:

 • Javno veljavno spričevalo, ki dokazuje vašo usposobljenost za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. Spričevalo pridobite, če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.
 • Potrebna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. To možnost imate, če se pokaže, da vaša usposobljenost ni zadovoljiva. Zato se lahko udeležite priprav na ugotavljanje in potrjevanje usposobljenosti za voznika v cestnem prometu.

Kako se vključite v program?

Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja: 

 1. Presoja smiselnosti vključitve.
 2. Priprava in podpis zaposlitvenega načrta.
 3. Podpis pogodbe o vključitvi v program. 

Priprave na ugotavljanje in potrjevanje NPK ali TPK izvajajo zunanji izvajalci, ki smo jih izbrali na podlagi javnega naročila in registra izvajalcev. K tem izvajalcem vas napotimo in jim povrnemo stroške vaših priprav na ugotavljanje in potrjevanje NPK ali TPK.

Preverjanje in potrjevanje NPK izvajajo posebne komisije, ki so vpisane v razvid pri Državnem izpitnem centru. K tem komisijam vas napotimo na preverjanje in potrjevanje NPK.

Preverjanje in potrjevanje TPK izvajajo posebne komisije, ki imajo javna pooblastila za izvajanje takšnih postopkov. K tem komisijam vas napotimo na preverjanje in potrjevanje TPK.

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

Nazaj na seznam

Seznam programov in izvajalcev priprav na NPK/TPK

Evropski socialni sklad


Priprave na NPK in TPK sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov v Sloveniji za obdobje 2007–2013.


Več o Evropskem socialnem skladu

Zanimivi in obetavni poklici ...


Poglejte si:
 

NPK/TPK lahko pomaga tudi vam ...


Poglejte, kako jim je uspelo:
 

Kaj o NPK menijo delodajalci?
 

Več informacij o NPK/TPK


NPK lahko pridobite za veliko različnih poklicev.

Več informacij o tem dobite na:


Več o NPK/TPK


ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK