Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

21.6.2012

Področja:

  • Zaključeni razpisi in povabila

Zaposli.me 4–2012

Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas. Ker je število prispelih ponudb preseglo razpoložljiva sredstva, smo morali javno povabilo zapreti 28. 10. 2013.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 21. 6. 2012.ESS - Evropski socialni sklad

Na javnem povabilu je za obdobje 2013–2014 na voljo skupaj 19,79 milijona EUR:

  • 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS),
  • 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Predvidenih je 5.108 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača delodajalcem.


Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Izbor ponudb:

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah. Obravnavajo jih po vrstnem redu njihovega prispetja, do porabe sredstev.

O sprejetju ponudbe vas obvestimo praviloma v 30-ih dneh od njenega prispetja. Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo določila javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk.

Če je vaša ponudba sprejeta, vas pozovemo k podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. Na podpis se morate odzvati v 8-ih dneh od prejema poziva, drugače se šteje, da ste umaknili ponudbo.

Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev (spremenjen: 1. 7. 2013)

Če je bila vaša ponudba na javnem povabilu že sprejeta in smo z vami podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, za vse nadaljnje sprejete ponudbe z vami sklenemo aneks k pogodbi. Za podpis aneksa morate poleg vseh drugih določil izpolnjevati še pogoj, da ste že sklenili vse zaposlitve iz predhodno podpisane pogodbe oziroma pogodbenih aneksov.

Seznam izbranih ponudnikov:

Poglejte si Seznam sprejetih ponudb (prenovljeno: 9. 12. 2013). 

Menična izjava:

Če ste na podlagi javnega povabila upravičeni do subvencije v skupni višini 15.000 EUR ali več, morate obvezno predložiti še 2 bianco menici in menično izjavo s pooblastilom, kot sredstvo za zavarovanje in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Menici in menično izjavo priložite podpisani pogodbi o dodelitvi subvencije oziroma pogodbenemu aneksu, drugače se šteje, da sta pogodba oziroma aneks razvezana.

Bianco menici morata biti pravilno izpolnjeni ter opremljeni z žigom (če z njim poslujete), podpisom trasanta in poroka, kot je določeno v navodilu.

Vzorec meničnega blanketa z navodilom za podpisovanje

Menična izjava s pooblastilom po vsebini ne sme odstopati od vzorca iz javnega povabila ter mora biti opremljena z žigom (če z njim poslujete), podpisom odgovorne osebe in poroka. 

Vzorec menične izjave s pooblastilom (spremenjen: 1. 7. 2013)

Vključevanje kandidatov:

Brezposelno osebo morate zaposliti v 30-ih koledarskih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z brezposelno osebo. Pogodbe o zaposlitvi morajo biti sklenjene najkasneje do 31. 1. 2014.

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi mora brezposelna oseba z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Po podpisu omenjene pogodbe in sklenitvi delovnega razmerja osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih pri Zavodu.

Logotipi:

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS). Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklenete z brezposelno osebo.

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti tudi celotno besedilo, da projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, skupaj z navedbo operativnega programa, razvojne prioritete, prednostne usmeritve in programa, v okviru katerega sklepate pogodbo.

Logotip ESS

Uveljavljanje stroškov:

Izplačilo subvencije uveljavljate po zaposlitvi brezposelne osebe, na podlagi zahtevka, ki ga posredujete naši pristojni območni službi. Zahtevek predložite na predpisanem obrazcu iz javnega povabila, najkasneje do 28. 2. 2014.

Obrazec mora biti pravilno in v celoti izpolnjen, z vsemi podpisi in žigom (če z njim poslujete). Zahtevku morate priložiti potrebna dokazila (kopijo pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe). Subvencijo v enkratnem znesku vam izplačamo na podlagi pravočasnega in popolnega zahtevka.

Obrazec Zahtevek za plačilo

Končno poročilo:

Končno poročilo nam predložite v 30-ih dneh po zaključku subvencionirane zaposlitve oziroma predčasne prekinitve pogodbe o zaposlitvi, za vsako brezposelno osebo, ki ste jo zaposlili s pomočjo subvencije. Poročilo posredujete naši pristojni območni službi na predpisanem obrazcu iz javnega povabila. Obrazec mora biti pravilno in v celoti izpolnjen, s podpisom in žigom (če z njim poslujete).

Obrazec Končno poročilo (spremenjen: 24. 9. 2012)

Kontaktna oseba:

Pogodbene obveznosti morate izvajati v skladu s podpisano pogodbo o dodelitvi subvencije in navodili iz javnega povabila.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila glede izvajanja pogodbenih obveznosti: Martina Stanonik, skrbnica programa v naši Centralni službi, elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si.

Podlage za izvajanje podabila: 

Dodelitev subvencij in izvedba subvencioniranih zaposlitev temeljita na naslednjih dokumentih:

Na vrh

Nazaj na seznam

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiRazpisi-podrobno

ncips

Oglasite se v Centru za informiranje in poklicno svetovanje.

CIPS

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

info_tocka_za_tujce

Informacije za tuje delavce iz tretjih držav. 

TUJCI

eSvetovanje

Obiščite portal za svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji.

E-SVETOVANJE