Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Javna dela 2016 – drugo javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na drugem javnem povabilu za izbor programov za leto 2016. Zaradi porabe vseh sredstev smo povabilo zaprli 12. 5. 2016.

Prerazporeditev sredstev

V skladu z 8. točko drugega javnega povabila za izbor programov javnih del v letu 2016 smo 4. 5. 2016 prerazporedili nerazdeljena sredstva v skupni višini 201.600,00 EUR, in sicer:

 • v Območno službo Ljubljana v višini 45.000,00 EUR,
 • v Območno službo Nova Gorica v višini 58.000,00 EUR,
 • v Območno službo Ptuj v višini 28.000,00 EUR in
 • v Območno službo Velenje v višini 70.600,00 EUR. 
   

Na kratko o povabilu:

Drugo javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 27. 1. 2016. 

Za izvajanje programov javnih del je na voljo še okvirno 11,4 milijona EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 

V programe bomo vključili predvidoma 2.200 dolgotrajno brezposelnih.

Na javnem povabilu izbiramo programe na področjih iz Kataloga programov javnih del: 1 – kmetijstvo, 2 – vzgoja in izobraževanje, 3 – okolje in prostor, 4 – kultura, 6 – drugi programi javnih del.
 


Katalog programov javnih del za leto 2016:

Z namenom, da bi se izvajalci in naročniki pravočasno dogovorili o pripravi in načinu izvedbe programov javnih del za leto 2016 na lokalni ravni, o zagotavljanju javnega interesa za izvajanje programov in o morebitnem sofinanciranju, smo 25. 11. 2015 objavili Katalog programov javnih del za leto 2016 z obrazci.

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe Kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Katalog programov javnih del smo 5. 5. 2016 dopolnili:

 • pri Obveznostih izvajalcev pri pripravi programov ter izvajanju javnih del smo spremenili 6. odstavek (V okviru programov javnih del ni dovoljeno izvajati del in nalog, ki bi lahko predstavljala izkrivljanje konkurence med izbranim izvajalcem javnega dela in drugimi izvajalci podobne dejavnosti, kot so na primer:), 6. alinejo, ki se po novem glasi: naloge telefonista, varnostnika, voznika (razen za prevoz materiala za humanitarne namene), hišnika, vzdrževalca, tajniška, računovodska, knjigovodska opravila ipd.
   
 • pri področju 5 – socialno varstvo smo med pogoji dodali točko 3, ki se glasi: V okviru programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin lahko dela humanitarne pomoči izvajajo izvajalci, ki imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (ZHO).
   
 • pri področju 5 – socialno varstvo smo dopolnili opis nalog, ki se lahko izvajajo v okviru programa 5.2. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – 5 alineja: Humanitarna pomoč: zbiranje, prevoz in razdeljevanje sredstev (prehrambni paketi, viški hrane, oblačila, higienski pripomočki, ipd.), brezplačno posredovanje rabljenega pohištva, opreme in aparatov pomoči potrebnim, zagotavljanje toplega obroka (pomoč v javni kuhinji), omogačnje uporabe sredstev za izvajanje osebne higiene (tuš, WC), zagotavljanje pomoči pri namestitvi za brezdomne osebe, zagotavljanje pomoči v pro bono ambulantah ipd.

Katalog programov javnih del za leto 2016 (spremenjen: 5. 5. 2016)

V Arhivu so vam na voljo Katalogi programov s starejšimi datumi objave.
 


Ste bili izbrani na javnem povabilu:

Poglejte si seznam izbranih izvajalcev javnih del na Drugem javnem povabilu za leto 2016 (prenovljeno: 21. 3. 2016).
 

FINANČNO POROČILO: 

Nova storitev na Portalu za delodajalce

Izvajalce javnih del obveščamo, da nam lahko posredujete finančno in vsebinsko poročilo o izvajanju javnega dela na Portalu z možnostjo elektronskega podpisa

V ponedeljek, 23.1.2017 bomo ob 12 uri na Portalu za delodajalce, v storitvi Programi zaposlovanja, omogočili oddajanje vsebinskih in finančnih poročil za javna dela. Oddano poročilo je potrebno elektronsko podpisati, za kar si lahko že danes namestite komponento za podpisovanje.

Namesti komponento.

Za namestitev komponente vam bodo v pomoč navodila. V nadaljevanju poglejte tudi Navodila za oddajo poročil na Portalu

Za pomoč pri namestitvi podpisne  komponente ali pripravi poročil se lahko obrnete na naš Kontaktni center 080 2085.

Pred oddajo Finančnega poročila preverite ali ste oddali vse zahtevke za zaključeno pogodbo o izvajanju programa javnega dela za leto 2016.  (objavljeno: 20.1.2017) 
 

ODDAJA ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV:
 

Obveščamo vas, da bomo v januarju omogočili vnos zahtevkov do 9. 1. 2017 in zagotovili izplačilo 13. 1. 2017.

Za oddajo zahtevkov smo pripravili Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za javna dela na Portalu za delodajalce. Ta priročnik vam bo v pomoč pri vnosu podatkov, ki so podlaga za pripravo zahtevka za sofinanciranje stroškov programov javnih del.

Priročnik za vnos podatkov za zahtevek za javna dela na Portalu za delodajalce.

Objavljamo tudi vprašanja in odgovore, povezane z obračunom, ki jih dnevno dopolnjujemo.
 

AKTUALNO:
 

Predlagamo, da redno spremljate vse aktualne informacije o izvajanju programov javnih del za leto 2016 na spletni strani.

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za zaposlene v javnih delih, starejše od 55 let, v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD (Uradni list RS, 90/2015).
 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
   
 • Pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene v javnih delih je treba upoštevati spremembe, ki jih za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 uvaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 91/2013).
   
 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
   
 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa Zakon o urejanju trga dela (52. člen). Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1. 1. 2015 in znaša 790,73 EUR. Višino kilometrine in strošek prehrane objavljajmo mesečno.

  Poglejte si zadnji izračun plač za udeležence javnih del (spremenjeno: 23. 12. 2016): nova višina kilometrine za december znaša 0,0996 EUR, nova višina regresa za prehrano pa od 1. 7. 2016 znaša 3,71 EUR.
   
 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

  Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove (52 % povprečne plače), se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove. Za vsa izplačila od 1. 3. 2016 znaša najmanjša predpisana osnova 52 % povprečne plače leta 2015, to je 809,06 EUR.
   

Navodila za izvajanje programov:

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov, pravic iz delovnega razmerja.

Navodila za izvajanje programov javnih del v letu 2016  


Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza

Navodilo za izpolnitev izjave za povračilo stroškov prevoza

Obrazec Vsebinsko poročilo


Pravne podlage in dokumentacija povabila: 

Drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 temelji na naslednjih podlagah in dokumentih


Kontaktna oseba:

Za dodatna pojasnila sta na voljo:


Zbornik javnih del:

Javna dela v Sloveniji izvajamo že 25 let. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik, v katerem najdete skoraj 40 zanimivih zgodb o programih, ki so bili prepoznani kot dobre prakse javnih del v različnih slovenskih regijah. Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste s svojimi prispevki omogočili nastanek zbornika. 

Vabimo vas, da pobrskate po Zborniku javnih del v Sloveniji.
 

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiJavna dela 2016 – drugo javno povabilo

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK