Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delovni preizkus 2016

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne v starosti 30 let in več, prijavljene pri Zavodu vsaj 6 mesecev. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 9. 9. 2016.

Javno povabilo smo objavili na naši spletni strani 29. 1. 2016.

Na javnem povabilu je za leto 2016 na voljo skupaj 1 milijon EUR iz proračuna Republike Slovenije.

Predvidena je vključitev 1.115 brezposelnih, starih 30 let in več, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi. 


Na kratko o povabilu

Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Povrnemo vam upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.


Pogoji in postopek prijave

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Več o tem si lahko pogledate v 5. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 29. 1. 2016)

Obrazec Ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljen: 29. 1. 2016)

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Poglejte si seznam območnih služb.

Ponudbo lahko oddate vsak dan, od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Če ocenimo, da so na podlagi števila prejetih ponudb razpoložljiva sredstva predčasno porabljena, na spletu objavimo zaprtje javnega povabila, bodisi v celoti bodisi za posamezno območno službo. 

Razpoložljiva sredstva za območne službe so objavljena v 11. poglavju javnega povabila. 

V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko oddate več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe zaključeni vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe.


Odpiranje in obravnava ponudb

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb (dan v tednu in uro) na posameznih območnih službah najdete v 9. poglavju javnega povabila.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah.

Na Območni službi Novo mesto bodo odpiranja ponudb do nadaljnjega potekala ob sredah, ob 13:30. Poglejte si lokacijo odpiranja

Na območni službi Maribor bodo odpiranja ponudb do preklica potekala ob četrtkih, ob 14:00 (namesto ob četrtkih ob 11:00, kot je objavljeno v javnem povabilu). Poglejte si lokacijo odpiranja.

Na območni službi Ljubljana bodo odpiranja ponudb do preklica potekala ob sredah, ob 13:00 (namesto ob sredah ob 15:00, kot je objavljeno v javnem povabilu). Poglejte si lokacijo odpiranja.

Na območni službi Murska Sobota bodo odpiranja ponudb do preklica potekala ob torkih, ob 8:00 (namesto ob četrtkih ob 9:30, kot je objavljeno v javnem povabilu). 

Na območni službi Nova Gorica v sredo, 13. 7. 2016, ne bo odpiranja ponudb. Odpiranje bo ponovno prihodnji teden.

Delodajalcem, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila, strokovne komisije po merilih točkujejo vsak posamezni predlagani program delovnega preizkusa. Merila za ocenjevanje ponudb si oglejte v 8. poglavju povabila.

Delodajalce, katerih ponudbe so izbrane, pozovemo k sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa. 

Vzorec pogodbe o izvedbi programa

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov (prenovljeno: 30. 6. 2016).


Vključevanje brezposelnih 

Vključijo se lahko brezposelni, stari 30 let in več, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo z nami skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega morajo uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega ste jih napotili. Udeležence morate v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.  

Ponudbo lahko oddate za omejeno število brezposelnih iz ciljne skupine. Dovoljeno število oseb in pogoji glede zaposlitev po končanem delovnem preizkusu so navedeni v 5. poglavju povabila.

Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 31. 10. 2016.


Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek:

  • 206 EUR za udeleženca ali
  • samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca:
    • delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),
    • kadar se delovni preizkus predčasno prekine (ne glede na razlog), 
    • kadar se oseba ni mogla vključiti v delovni preizkus zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda.

Več informacij o dokumentaciji, s katero dokazujete izvedbo delovnega preizkusa in uveljavljate povračilo stroškov, je na voljo v javnem povabilu in sklenjeni pogodbi.

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov

Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov (za klasifikacije SKIS, navedene v povabilu in obrazcu)

Zahtevek mora biti oddan preko:


Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja

Dodatna pojasnila glede prijave: 

Pri pripravi ponudbe so vam lahko v pomoč odgovori na vprašanja delodajalcev, ki se prijavljajo na javno povabilo. Odgovore sproti dopolnjujemo.

Odgovori na vprašanja (dopolnjeno: 25. 2. 2016)

Na vrh

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiDelovni preizkus 2016

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost delavcev.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK