Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Prvi izziv 2015

Subvencija 7.250 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Za najmanj 15 mesecev, s 3-mesečnim poskusnim delom. Povabilo je odprto do porabe letnih sredstev, najdlje do 31. 3. 2017. Ponudbo lahko oddate tudi elektronsko.

Program Prvi izziv 2015 sofinancira Evropska unija iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani  30. 11. 2015.

Na javnem povabilu je na voljo skupaj 20,7 milijona EUR.

Program sofinancira Evropska unija iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada, preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.


Na kratko o povabilu:

Na javno povabilo lahko oddate ponudbo delodajalci iz vse Slovenije. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev mladih od 15. do 29. leta, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji, so najmanj 3 mesece pri nas prijavljeni med brezposelnimi ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Z javnim povabilom omogočamo zaposlitev 2.859 mladim brezposelnim, za najmanj 15 mesecev neprekinjeno, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom. Zaposlitev mora biti sklenjena za polni delovni čas (oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, pri čemer se vam izplača sorazmerni del subvencije).


Javno povabilo:

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopke sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, upravičene stroške, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke za oddajo ponudbe in pogodbene obveznosti.

Besedilo javnega povabila (spremenjeno: 30. 3. 2016)

Obrazec Ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 30. 11. 2015)

Seznam občin iz vzhodne Slovenije

Dokumentacijo javnega povabila lahko tudi osebno prevzamete v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda v času uradnih ur.


Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, najmanj 1 leto registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo (opredeljene v 6. poglavju javnega povabila).

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vas prosimo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. To storite z enostavnim klikom v aplikaciji eDavki na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 


Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri Zavodu objaviti prosto delovno mesto. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1.

Pri tem morate upoštevati postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe.

2. Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.

Poglejte si seznam območnih služb.

Od 17. 2. 2016 lahko ponudbo oddate tudi v elektronski obliki na Zavodovem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo Portala za delodajalce je potrebna registracija.

Ponudbo na javno povabilo lahko oddate vsak dan, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 3. 2017, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.


Odpiranje in obravnava ponudb:

Praviloma je odpiranje javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termine odpiranja ponudb na posameznih območnih službah najdete v 10. poglavju javnega povabila.

Na Območni službi Ptuj bo odpiranje ponudb izjemoma v petek 2. 12. 2016 ob 9. uri, namesto v četrtek 1. 12. 2016.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije praviloma enkrat na teden na naših območnih službah. Sprejete so pravočasne in formalno popolne ponudbe, ki izpolnjujejo določila javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije.

2. Nato izbrana brezposelna oseba (kandidat) z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbrano brezposelno osebo (kandidata) morate zaposliti v 15-ih koledarskih dneh od podpisa pogodbe o dodelitvi subvencije.

4. Delovno razmerje sklenete na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbrano brezposelno osebo (kandidatom).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.


Logotipi:

Vso dokumentacijo in pisno komunikacijo o pridobitvi sredstev morate opremiti z logotipom Evropskega socialnega sklada (ESS).

Enako velja za pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklenete z brezposelno osebo. V omenjeno pogodbo morate obvezno vključiti tudi naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Pobude za zaposlovanje mladih ter Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si

Logotip ESS


Uveljavljanje stroškov in končno poročilo:

Izplačilo subvencije uveljavljate v dveh delih v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev. Zahtevek za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

  • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
  • portala UJPnet eRačun, skupaj s prilogo (skenom pogodbe o zaposlitvi).

Če priloga k eRačunu za izplačilo presega 2 MB, jo pošljite na klasičen ali elektronski naslov naše pristojne območne službe. Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.

Končno poročilo posredujete za vsakega zaposlenega kandidata v 60-ih dneh po zaključku subvencionirane zaposlitve.

Obrazec Končno poročilo


Kontaktna oseba in odgovori na vprašanja:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo so na voljo:

  • Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni telefon) in
  • Sabina Špehar Pajk, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: sabina.spehar@ess.gov.si.

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč:

Pogosta vprašanja in odgovori

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciFinančne spodbude RazpisiPrvi izziv 2015

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

eSvetovanje

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK